Vi skal udvikle Køge Marina

Der er i denne valgkamp blevet talt udvikling af Køge Kommune i stor stil. Men et område er blevet overset: Køge Marina.

Mange har en holdning til Køge Kyst, om man er jubeloptimist eller lidt bekymret for forudsætningerne. Køge Park og betydningen for både bredde- og eliteidræten. Køge Nord st og mulighederne for at tiltrække videnvirksomheder. Universitetssygehuset og de sundhedsvirksomheder som kan følge.

Udviklingen af Køge Marina ligger lige for vores fødder. Der er engagerede brugere. Der er mange ideer og projektforslag til bl.a. nyt vandrehjem, boligmuligheder, udvikling af liberalt erhverv, udvikling af selve marinaen og foreningsfaciliteterne. Det kræver bare at vi politikere vedtager den rigtige lokalplan for området. Jeg synes nok vi skal komme i gang! Og der er bred opbakning blandt partierne

Hvordan skaber vi flere jobs?

Der er gang i udviklingen i Køge Kommune disse år. Et universitetssygehus er på vej med sundhedsvirksomheder i hælene, en Køge Nord station med et nærliggende område ”skabt” til videnvirksomheder. Det giver mange muligheder for nye virksomheder og nye jobs. Men hvordan udnytter vi mulighederne, så virksomheder og jobs ender i Køge og medarbejderne også flytter til Køge?

Ved at gøre HELE Køge Kommune attraktiv for nye virksomheder og nye borgere. Vi skal have en hurtig og enstrenget erhvervsservice med streg under service. Det skal være nemt at finde frem til den rette medarbejder og få den rette rådgivning.

Der skal også være hurtigere og billigere at få en sag behandlet. Sagsgebyrer skal ikke være en ekstra skatteskrue på erhvervslivet. Langsom sagsbehandling, bøvl og høje omkostninger skræmmer virksomhederne væk – og så mister vi jobs. Dét er Køge Kommunes borgere og virksomheder ikke tjent med. Der skal erhvervs- og vækstvenlige øjne til i Køge.

Selvom mange af projekterne de næste år er placeret i den østlige del af kommunen, så behøver udviklingen ikke stoppe ved bygrænsen. Der er vores, politikerens, ansvar at skabe grobunden for udvikling i hele kommunen. Venstre kan og vi vil!

Giv lokalsamfundene muligheder

Vi har mange gode landsbyer i vores kommune, hvoraf flere har oplevet tilvækst af nye boliger og indbyggere de seneste 10-15 år. Det er dejligt, men gør vi nok for at fremme landsbyernes udvikling og muligheder? Det synes jeg ikke. Vi mangler en landdistriktspolitik.

Hvis ikke vi giver vores landsbyer og landområder rum for videre udvikling, så kan vi risikere blot at ende med en række boligområder på landet uden liv og aktivitet. Det er ikke det jeg ønsker for vores landsbyer. I dag holder lokale indsjæle heldigvis gang i landsbyerne, men nærmest på trods af den kommunale planlægning.

Megen udvikling foregår i og omkring Køge by. Det er uundgåeligt og er ikke et problem, så længe der også gives rum for udvikling i lokalsamfundene. Her er kommunens bevarende lokalplanlægning for restriktiv.

Selvfølgelig skal der være lokalplaner, Ingen ønsker en stor kemivirksomhed midt i Højelse eller 10 etagers lejekasserne i Alkestrup. Men hvorfor begrænse mulighederne for udstykninger i en række af vores landsbyer? Hvorfor ikke gøre det nemmere at bygge boliger dér hvor folk vil bo eller udføre mindre erhverv fra sin ejendom og skabe lokale jobs. Det er udvikling.