ForbudsDanmark er socialisternes drøm

Så kender vi Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti igen. De to førende partier på rød stue har endnu engang sat sig for at bestemme, hvad der er bedst for danskerne. Denne gang handler det om forbud mod reklamer for øl og anden alkohol. Formålet skal angiveligt være at mindske forbruget ved at skjule kendskabet til de ’forkastelige’ dråber for de i socialisternes øjne vrangvillige danskere. Men når man kender til de rødes manglende tro på danskernes egen dømmekraft, så er man nødt til at spørge, om det egentlige formål mon ikke er et socialistisk korstog mod borgernes frie vilje.

Dette forslag er endnu et tegn på socialisternes bedrevidende tilgang til samfundsudviklingen. Men det er jo egentligt ikke noget nyt. Venstrefløjen har gentagne gange vist, at de langt bedre end borgerne ved hvad der er bedst for den enkelte. Og derved bliver forbud socialisternes bedste svar på enhver problemstilling. På alkoholområdet findes der allerede en lang række regler og afgifter, som skal styre folks forbrug. Der er ikke brug for forbud oven i det.

Det er stærkt bekymrende, at det hold, socialisterne vil have til at styre Danmark, i så høj grad undervurderer danskernes egen dømmekraft og ønsker at fratage den enkelte retten til at vælge selv. Derfor må alle borgerligt sindede mennesker stå fast på, at det enkelte individ bedst selv ved hvad der er optimalt for ham eller hende. Kollektivet har ikke den viden og tager derfor fejl. De liberale kræfter må op på ytringernes barrikader og tale de røde midt imod. Den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv og kan sagtens varetage dette uden omklamrende socialistiske formaninger.

Socialdemokratiet modarbejder det lokale handelsliv

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har netop besluttet, at Køge Torv skal lukkes for al biltrafik syv lørdage i skolernes sommerferie. Det sker bl.a. for at til kortlægge konsekvenserne af en evt. permanent lukning af Køge Torv. Det er dog meget svært ved at forstå, hvorfor flertallet, herunder socialdemokraterne i Teknik- og Miljøudvalget, har stemt for denne beslutning. Køge Handelsstandsforening har netop gennemført en stor undersøgelse blandt deres medlemmer, der konkluderer, at et meget markant flertal frygter, at beslutningen vil skade omsætningen. Socialdemokraterne er derved med til at modarbejde de lokale butiksejere og skade handelslivet, når de ønsker at spærre Torvet af.

Det glæder mig, at Venstres to medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, Ole Hansen og Helle Lynge Nielsen, forslog et kompromis, hvor bilerne kunne få lov til at passere Torvet på en ensrettet strækning på de bilfri lørdage. Forslaget blev dog ikke vedtaget og de valgte ikke at stemme imod forsøget.

Det er mærkværdigt, at bl.a. socialdemokraterne i Køge Byråd på den her måde modarbejder det lokale handelsliv, når alle ved, at det i forvejen står sløjt til med omsætningen pga. den internationale finanskrise. Et velfungerende handelsliv er simpelthen betinget af, at kunderne har mulighed for at komme til og fra bymidten i bil.

Samtidig er der tilsyneladende forskel på, hvad Socialdemokraterne lover, og hvad de rent faktisk gør. Marie Stærke (S) udtalte i marts måned (4/3/2009): ”Vi skal skabe den bedst mulige service overfor det lokale erhvervsliv.” i et interview til Køge Onsdag omhandlende, hvordan Køge Kommune skulle føres sikkert gennem finanskrisen. Det er derfor ikke troværdigt for Socialdemokraterne, når Marie Stærke på den ene side giver løfter til det lokale handelssliv, mens hendes partifæller samtidig er varme fortalere for et erhvervsfjendtligt tiltag som dette.