Aftale for betalingsparkering nu på plads

Byrådet har fundet en god løsning på striden om betalingsparkering, hvor der er lyttet til beboere, handelsliv og pendlere.

Og nej, inden nogen spørger, så er alle stadig ikke tilfredse, og det kommer sikkert heller ikke til at ske. Betalingsparkeringen er et vilkår, og affødt af aftaler, der er indgået i Køge Kyst (som kommunen jo ejer 50 pct af) og senere i byrådet. Vi kommer ikke udenom det. Derfor er det også vigtigt, der er fundet en aftale, som giver færrest gener for handelsliv, beboere i bymidten og besøgende og handlende i byen.

Nu kan vi måske også komme til at diskutere alle de andre politiske områder, som har betydning for folk i hele kommunen. For alle udfordringer stammer ikke fra betalingsparkeringen, omend man nogle gange kunne tro det…

 

Derfor skal Alkestrupskolen stadig bevares

Ændret skoledistrikt Alkestrupskolen kortHøringssvar vedr. forslag til strukturændringer for Alkestrupskolen

Stor betydning for Alkestrupskolen og lokalsamfundet

Det er ærgerligt endnu engang at se hvordan de mindre skoler, herunder Alkestrupskolen, bliver sendt i på en usikker rystetur, når de igen bliver foreslået lukket eller kraftigt reduceret for at omprioritere midler. Det er i den forbindelse ikke kun skolerne det går ud over, men de omkringliggende lokalsamfund lider i høj grad også. Den lokale skole er måske ikke det eneste vigtige i et landsbysamfund, men den har en meget vigtig betydning som et af samlingspunkterne i et lokalområde.

Læs Videre

Vejstøjen skal begrænses

Vi har rigtig meget udvikling i Køge Kommune og det er jeg meget glad for, da det giver muligheder for mange jobs og gode liv. Men vi kan også gøre det meget bedre på en række områder. Men der følger også udfordringer med og for nogle direkte problemer, nemlig vejstøjen.

Køge er centralt placeret på Sjælland, et trafikknudepunkt for både erhvervstransport og persontransport. Det giver trafik og det giver støj. Når jeg har været rundt med mine flyers i Ølsemagleområdet, Bjæverskov og andre steder tæt på vores store veje, så er det tydeligt hvor meget støjen fylder hele tiden.

Her bør Køge Kommune træde i karakter og arbejde benhårdt for støjbegrænsende tiltag. Det kan være støjreducerende asfalt og støjvolde. Særligt nu hvor jernbanen kommer langs motorvejen er det oplagt at kræve støjvolde bygget som del af projektet.

Men ellers må kommunen tage sagen i egen hånd. Det har man kunnet i Greve og Solrød, så hvorfor ikke her. Det er et væsentligt problem for rigtig mange mennesker i hele Køge Kommune. Dér må vi være noget skarpere.