Ved du hvad en kommune laver?

Kender du din kommunes arbejdsopgaver og ansvarsområder? Og ved du hvilke opgaver regionen står for? Hvis ikke så der en hurtig lille liste herunder. Der er jo vigtigt at vide inden du sætter dit kryds d. 19. november.

Opgaver for kommuner og regioner

Med kommunalreformen er kommunerne blevet større og mere bæredygtige og har fået et solidt fundament for at kunne løfte flere opgaver i en fortsat decentralisering. Samtidig har kommunerne med reformen fået større og mere sammenhængende ansvar for de borgernære offentlige opgaver.

Kommunernes opgaver

Kommunernes opgaveportefølje omfatter efter reformen:

 • Det sociale område: Det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar
 • Børnepasning
 • Folkeskolen, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
 • Specialundervisning for voksne
 • Ældrepleje
 • Sundhed (Forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygepleje, tandpleje og socialpsykiatri)
 • Aktivering og beskæftigelsesprojekter for forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
 • Integrationsindsats og sprogundervisning af indvandrere
 • Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre
 • Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab
 • Natur, miljø og planlægning
 • Lokal erhvervsservice og turistfremme
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber
 • Det lokale vejnet
 • Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder

Regionernes opgaver

Regionerne varetager en række opgaver, som bedst løses decentralt, men som samtidig kræver et større befolkningsgrundlag, end selv større kommuner har. Regionerne har ansvaret for:

 • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger
 • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora
 • Jordforurening
 • Råstofkortlægning og -planlægning
 • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber