Giv lokalsamfundene muligheder

Vi har mange gode landsbyer i vores kommune, hvoraf flere har oplevet tilvækst af nye boliger og indbyggere de seneste 10-15 år. Det er dejligt, men gør vi nok for at fremme landsbyernes udvikling og muligheder? Det synes jeg ikke. Vi mangler en landdistriktspolitik.

Hvis ikke vi giver vores landsbyer og landområder rum for videre udvikling, så kan vi risikere blot at ende med en række boligområder på landet uden liv og aktivitet. Det er ikke det jeg ønsker for vores landsbyer. I dag holder lokale indsjæle heldigvis gang i landsbyerne, men nærmest på trods af den kommunale planlægning.

Megen udvikling foregår i og omkring Køge by. Det er uundgåeligt og er ikke et problem, så længe der også gives rum for udvikling i lokalsamfundene. Her er kommunens bevarende lokalplanlægning for restriktiv.

Selvfølgelig skal der være lokalplaner, Ingen ønsker en stor kemivirksomhed midt i Højelse eller 10 etagers lejekasserne i Alkestrup. Men hvorfor begrænse mulighederne for udstykninger i en række af vores landsbyer? Hvorfor ikke gøre det nemmere at bygge boliger dér hvor folk vil bo eller udføre mindre erhverv fra sin ejendom og skabe lokale jobs. Det er udvikling.