Venstre har andre løsninger for Køge end S

Jeg er glad for at Lissie Kirk finder det interessant at lytte til Venstres borgmesterkandidat Palle Svendsen og hans argumenter for Venstres politik. Det forstår jeg godt, og det må jo betyde, at vi har fat i noget af det rigtige. Når Socialdemokraterne er så opmærksomme på vores borgmesterkandidat, bekræfter det mig blot i, at vi har valgt den helt rigtige kandidat. En kandidat der vil arbejde for, at Køge Kommune i fremtiden skal kendes på ”nærhed, tryghed, omsorg og plads til den enkelte”.

Jeg skal huske at sige Lissie Kirk tak for hendes kritiske blik på Venstres politik. Det giver mig nemlig en god mulighed for at korrigere nogle af Lissies fejlagtige konklusioner og fortælle lidt om hvad Venstre vil for at skabe udvikling og fremgang i Køge Kommune samt sikre et godt serviceniveau.

Lissie Kirks prøver, meget venligt, i sit debatindlæg i torsdagens Dagbladet, at skitsere Venstres fokus på de borgernære områder. Jeg tror dog Lissie Kirk misforstår Venstres politik og mål. Venstre mener, at kerneydelserne skal i centrum. Vi ser Køge Kommune som er servicevirksomhed, der skal levere relevante ydelser til borgerne og behandle dem med respekt. Det sidste synes jeg ikke just har været tilfældet under det nuværende flertal i Køge, som bl.a. håndteringen af træsagen i Køge vidner om.

Venstre mener derfor, at det er tid til et systemskifte i Køge Kommune hvor borgeren sættes før systemet. Vi ønsker at sætte en høj standard for de serviceydelser kommunen skal sikre. Det skal være muligt for de ældre at få den hjælp, som er nødvendig herunder hjælp til pleje, rengøring og til at komme i bad, når der er behov. Vores børn og unge skal kunne forvente en høj kvalitet i skolernes undervisning og muligheder for at udvikle sig til stærke voksne. Alle skal kunne færdes trygt over hele kommunen uden frygt for at blive visiteret eller passet op af de alt for mange bander i Køge. Det mener jeg og Venstre er god service og blandt Køge Kommunes vigtigste opgaver.

At Lissie Kirk er uenig med Venstre finder jeg både naturligt og beroligende, da Venstre ikke er enig med megen af den politik, der føres af flertalsgruppen og Socialdemokratiet på rådhuset. Venstre har ganske enkelt andre holdninger og et andet ståsted end Socialdemokraterne. Venstre og Palle Svendsen ser Køge Kommunes mange udfordringer, men har på flere punkter anderledes, og efter vores mening, bedre løsningsforslag. Jeg er meget tilfreds med, at det forholder sig sådan.

Jeg må desuden undre mig over, at Lissie Kirk konsekvent kalder oppositionens (V, K, D) budgetforslag fra sidste år for Venstres budgetforslag. Det er oppositionen og ikke alene Venstre, der har andre løsninger end S og flertalsgruppen.

Ovenstående er jo langt fra udtømmende for Venstres visioner og ønsker for en fremgangsrig Køge Kommune, men vi er ikke bange for at fortælle hvad vi vil, og det vil vi fortsætte med. Samtidig forventer jeg ikke, at Lissie Kirk nu er tilfreds med Venstres politik – dertil er Venstre og S for forskellige. Men det er jeg nu stadig glad for.