Gennemse Tag

Køge

Køge Park for breddeidrætten

Køgehallernes bestyrelse er kommet med et rigtig godt indspark til debatten om Køge Park. Her trækkes nemlig et vigtigt aspekt ind – Køge Park er ikke kun for eliteidrætten i form af HB Køge, men ligeså meget et projekt til gavn for breddeidrætten, hvis en ny hal tænkes ind i projektet.

Køge park som et projekt for breddeidrætten kan blive tilfældet ved en samlet løsning, hvor der bygges en ekstra hal og teatersal ind under tribunen på sydsiden af Køge Park mod de eksisterende Køgehaller. Det giver også mulighed for en velplaceret restaurant og en flot hovedindgang. Tag et kig på de mange offentliggjorte tegninger til Køge Park. Dér er allerede taget højde for muligheden. Projektet er klart og behovet er til stede jf. de seneste kommunale analyser.

Det er et meget spændende projekt, som på perfekt vis vil sikre øgede muligheder for både bredde- og eliteidrætten. Og så kommer forslaget fra de mange foreninger og brugere af området. Det er faktisk det bedste. Den seneste analyse Køge kommune har foretaget viser klart, at hvis man politisk ønsker en større halkapacitet i Køge Kommune, så er det i Køge by behovet eksisterer. Det gjorde det for øvrigt også for nogle år tilbage, da den forrige analyse blev lavet.

En Park for hele Køges idrætsliv

En ny hal/teatersal og Køge Park i ét giver mange muligheder for, at både hal og hele området omkring Køge Park kan bruges af langt flere foreninger og idrætsgrene end i dag som fx bordtennis og bueskytter. Samtidig vil et fælles projekt indfri både nu- og fremtidens krav til en række af vores succesfulde idrætsgrene, som udover fodbold tæller basketball, håndbold, kricket og gymnastik. De mangler opvisningsbaner med tilskuerkapacitet inde som ude.

Det kunne samtidig være en god løsning for Musikforeningen Bygningen, når Teaterbygningens sal forsvinder i 2014 og vi ikke har råd til at smide 100+ millioner efter et prestigekulturhus i en krisetid. Det sidste er der flere holdninger til, men jeg ønsker ikke at spare kerneydelser og varme hænder væk for at finde de midler nu. Det må venter til bedre tider, og andre løsninger findes i stedet.

Venstre fører en sober valgkamp i Køge

Det, for nogen, famøse Palle Svendsen banner ved Køge Rådhus d. 5. oktDet gør vi også ved kampagner i Køge By, selvom man kunne få et andet indtryk af Maria Jacobsens (S) læserbrev forleden. Jeg var selv tilstede på torvet d. 5. okt. og i gaderne omkring, men kan ikke genkende Marias billede af de mange borgere, der ikke syntes om hvor vi stod og gik. De borgere jeg og mine medkandidater talte med var ikke interesserede i formen, men derimod i indholdet – den politik Venstre ønsker at føre i Køge byråd, hvis vælgerne giver os mandaterne til det.

Og interessen var stor for høre om alternativerne til det nuværende S og SF styrede flertals politik. Dem jeg talte med ønskede, at vi politikere fokuserede mere på kernevelfærden for børnene, skoleeleverne, de ældre og langt mindre på prestigebyggerier, hvor vi ikke har det rette beslutningsgrundlag til bare at køre derudaf og ej heller midlerne til bygge fx et stort fint kulturhus i Køge By.

Venstre vil gerne udvikle Køge by og Køge kommune

Det betyder naturligvis ikke, at Venstre er imod udvikling i Køge by. Vi synes blot vi skylder borgerne, at beslutningerne træffes på det rette grundlag, så vi netop udvikler og ikke afvikler Køge by og Køge Kommune. En erstatning for teatersalen på Teaterbygningen er vi heller ikke imod, men vi tror mere på en midlertidig løsning nu og så en permanent, måske forkromet, løsning når tiden og økonomien er til det. En snarlig løsning, mener jeg, kunne være ifm. en hal/teatersal som del af Køge Park eller et samarbejde om en opdatering af Køge Gymnasiums store sal.

Maria Jacobsens kritik er derfor noget mærkværdig, da den kun forholder sig til formen – hvor man står og går. Det tror jeg ikke er det væsentligste for kommunens borgere. Fokus bør vel være på politikken: Hvor er det oppositionen og flertalsgruppen ser forskelligt på løsningen af udfordringerne i hele Køge Kommune. Jeg vil langt hellere bruge tiden til at diskutere netop det med vælgerne.

Jeg vil derfor ikke undskylde for, at Venstre var spontane og ikke havde bestilt plads på torvet, hvor bl.a. S og SF havde stande opstillet. Vi var til gengæld ekstra fleksible med byrådskandidater på torvet, i Vestergade, i Brogade, i Nørregade og foran rådhuset med flyers, balloner, vindmøller og et par bannere med vores borgmesterkandidat Palle Svendsen – til glæde for de fleste.

Nej til tåbelig placering af vindmøller

Lad det være sagt med det samme: Jeg er for vindmøller og jeg synes endda de er kønne, også når de er store. Men de skal bare placeres de rette steder! Lige udenfor Køge Havn og by er ikke det rette sted. Tæt på en landsby, som min lokale landsby Alkestrup, er heller ikke en smart løsning.

Nutidens store effektive modeller skal ikke ikke opstilles tæt på bebyggede områder. De store møller skal have plads, så de ikke er til gene for hverken mennesker eller følsomme naturområder. Men der er stadig plads til de store møller i Danmark. Det kan være i havvindmølleparker eller i de områder af Danmark, hvor der er langt til naboen.

Mit problem er forøvrigt ikke synet af møllerne. Nogle steder er det naturligvis også et problem, men ikke generelt. Mit problem er støjgenerne og her særligt den lavfrekvente støj, som ofte glemmes fordi ikke alle hører de, eller rettere mærker, den. Men det er den som ødelægger folks liv – den der invaliderer, når de berørte ikke kan sove om natten eller finde ro resten af døgnet om det så er hjemme privat eller på arbejdspladsen.

Flertalsstyret i Køge Kommune med S og SF i spidsen har længe ønsket store vindmøller bygget på den nye ydremole til Køges havneudvidelse. Dette har dog ikke haft noget med grøn energi og CO2 besparelse at gøre, men alene handlet om, at møllerne kunne finansiere dækmolen, som der ikke lige er penge til i kommunekassen. Smart løsning økonomisk set, men ikke smart for Køge by eller kommunen som helhed. For hvad med de mange erstatninger der kunne ventes udbetalt jf sagshistorik fra andre steder, eller værdiforringelsen for boligerne i Køge Kyst projektet. Det er boliger, der gerne skal sælges dyrt til nye borgere med penge på lommen, som kan øge det økonomiske råderum i kommunen og få andelen af privat boligeje op igen. Men det vil ikke blive nemt med store møller i baghaven både pga. støj og for mange også synet af dem.

Heldigvis tyder det på, at den store indsats Venstre, Liberal Alliance og Demokratilisten har gjort for at sikre en ordentlig og bred belysning af vindmølleprojekt har fået andre partier i byrådssalen til at betænke sig. Det gælder DF og K, som revurderer deres holdning til projektet: Det ser derfor ud til at flertallet bag vindmøllerne på Køge Havn ikke længere er til stede. Det er godt for Køge By, Køges beboere og de mange projekter i området.