Virksomhedssponsorerede legepladser

Skal være tilladt med virksomhedssponsorerede legepladser og udstyr på legepladser? Debatten har tidligere været opppe i Køge Kommune. Og meningerne er desværre delte i byrådet og befolkningen. For jeg synes det er en vidunderig idé, hvor der sagtens kan stilles krav til typen af sponsorer samt reklamernes størrelse og placering.

Jeg kunne ikke undlade at komme med en kommentar efter at have læst et udemærket læserbrev i Lørdagsavisen fra en række forældrebestyrelser i Køge Kommune, hvor der tales for virksomhedssponsorerede legepladser for at modgå nogle af de besparelser, som Køge Kommune desværre har været nødt til at foretage som følge af kommunens økonomiske situation.

Sidste gang det var oppe at vende, druknede det i en daværende debat om sponsorater og dermed reklamer på kommunenes biler, bygninger og arbejdstøj. Dengang gik debatten bl.a. på hvor tæt på borgerne man kunne gå med den type reklamer. Kan fx SOSU-hjælpernes tøj være med reklamer, når de kommer i folks private hjem. Og hvad med reklamer for erotiske produkter og tjenesteydelser mv.

Men der kan og skal naturligvis stilles krav til de sponsorater kommunen indgår. Køge Kommune har, som mange andre virksomheder, en række værdier for dets virke, og de sponsorater der indgås skal selvfølgelig være i tråd med disse værdier. Det betyder bl.a. at man kan stille krav til hvilke typer af virksomheder, der skal sponsorerer hhv. biler, bygninger og legepladser. På den måde kan man undgå at CocaCola eller McDonalds sponsorerer en legeplads, hvilket de fleste formegentlig ikke ønsker.

Så rigtigt godt foreslag fra forældrebestyrelserne, som jo netop er brugerne, og kom da i gang med forhandlingerne, Køge Kommune.