Gennemse Tag

konkurrence

Konkurrence for Stærkt til Marie

Der er brug for mere konkurrenceudsættelse og flere private løsninger i en offentlige serviceEr Marie Stærke og S bange for de private alternativer til de kommunale serviceudbydere? Det tyder det på, og det forklarer måske hvorfor Køge Kommune ikke er med i front, når det gælder udlicitering og muligheden for at give borgerne et frit valg. Det synes jeg er trist for Køges borgere.

S og SF snyder dermed borgerne for andre løsninger og en effektiviseringsgevinst jf. DIs analyser for op mod 40 mio.kr. årligt svarende til lønomkostningerne for 120 SUSU’er – altså varme hænder, som vi sagtens kunne bruge i den borgernære service. Og kommunen er vel til for at sikre en god service, udført af de bedste til den rette pris, og ikke til at bruge borgernes skattekroner uansvarligt? De 40 mio.kr. svarer jf. samme undersøgelse til et halvt skatteprocentpoint.

Det er for besværligt…

Marie Stærke citeres også for, at det er besværligt at bruge tid på udbud og opgavespecifikationer. Men hvor er egentlig problemet? Jeg går, som almindelig borger i Køge Kommune, da ud fra, at kommunen allerede har en helt klar beskrivelse af de opgaver der løses, hvordan de ønskes løst og hvilken kvalitet der forventes? Hvordan kan det kommunele personale ellers udføre deres daglige opgaver, som de jo gør hver dag? Det er da ikke noget man først finder ud af til et udbud.

Det bør derfor ikke være et problem eller besværligt at lave en allerede klart defineret opgave om til et udbud. Jeg tror helt generelt på, at konkurrence skærper den service der leveres og sætter ”kunden” i centrum – både når det offentlige og det private vinder udfører opgaven. Leverandøren bliver jo nødt til at tænke over om det ikke kan gøres lidt bedre.

Desværre betvivler socialdemokraternes spidskandidat alle private virksomheders troværdighed, når hun i pressen sætte lighedstegn mellem enkelte sager, hvor private ikke har levet op til indgåede kontrakter, og de private udbydere generelt. Aftaler skal naturligvis overholdes – både for private leverandører og for kommunens egne medarbejdere og ledere. Det giver sig selv. Men det er langt fra kønt, at Marie Stærke og S skærer alle private firmaer over én kam.

Ældre er vilde med privat hjælp

Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) fremlagde i sidste uge en interessant konklusion på deres undersøgelse af ældres tilfredshed med den private og den kommunale hjemmepleje. Det klare svar er, at de ældre foretrækker de private udbydere af hjemmehjælp og pleje. Det kan man også læse af DI’s resumé af undersøgelsen i DI Business nr. 36.

For en liberal politiker og tilhænger af fri konkurrence på både hårde og bløde områder kan jeg kun være tilfreds med undersøgelsens resultater. Den viser klart, at man godt kan overlade omsorgsopgaver til private firmaer. Hvis de skal overleve, så er det helt nødvendigt med en høj brugertilfredshed og dermed en høj kvalitet i servicen overfor borgeren.

Men generelt viser undersøgelsen, at konkurrencen mellem kommunens tilbud og de private virksomheder halter. Kommunerne ser ikke de private aktører som medspillere. Det er nødt til at ændre sig for det er sund fornuft, at kommunerne få prøvet deres kvalitet og pris.

Også i Køge er der frit valg på ældreplejen. Og det er rigtig godt. Men vi ved jo at Socialdemokraterne generelt har det svært med private aktører, så mon ikke vi også i Køge kan blive meget bedre til at bruge private virksomheder på både de hårde og bløde serviceområder. Det er noget jeg vil arbejde for i Køge Byråd, hvis du giver mig din stemme.