Gennemse Tag

erhverv

Vejstøjen skal begrænses

Vi har rigtig meget udvikling i Køge Kommune og det er jeg meget glad for, da det giver muligheder for mange jobs og gode liv. Men vi kan også gøre det meget bedre på en række områder. Men der følger også udfordringer med og for nogle direkte problemer, nemlig vejstøjen.

Køge er centralt placeret på Sjælland, et trafikknudepunkt for både erhvervstransport og persontransport. Det giver trafik og det giver støj. Når jeg har været rundt med mine flyers i Ølsemagleområdet, Bjæverskov og andre steder tæt på vores store veje, så er det tydeligt hvor meget støjen fylder hele tiden.

Her bør Køge Kommune træde i karakter og arbejde benhårdt for støjbegrænsende tiltag. Det kan være støjreducerende asfalt og støjvolde. Særligt nu hvor jernbanen kommer langs motorvejen er det oplagt at kræve støjvolde bygget som del af projektet.

Men ellers må kommunen tage sagen i egen hånd. Det har man kunnet i Greve og Solrød, så hvorfor ikke her. Det er et væsentligt problem for rigtig mange mennesker i hele Køge Kommune. Dér må vi være noget skarpere.

Konkurrence for Stærkt til Marie

Der er brug for mere konkurrenceudsættelse og flere private løsninger i en offentlige serviceEr Marie Stærke og S bange for de private alternativer til de kommunale serviceudbydere? Det tyder det på, og det forklarer måske hvorfor Køge Kommune ikke er med i front, når det gælder udlicitering og muligheden for at give borgerne et frit valg. Det synes jeg er trist for Køges borgere.

S og SF snyder dermed borgerne for andre løsninger og en effektiviseringsgevinst jf. DIs analyser for op mod 40 mio.kr. årligt svarende til lønomkostningerne for 120 SUSU’er – altså varme hænder, som vi sagtens kunne bruge i den borgernære service. Og kommunen er vel til for at sikre en god service, udført af de bedste til den rette pris, og ikke til at bruge borgernes skattekroner uansvarligt? De 40 mio.kr. svarer jf. samme undersøgelse til et halvt skatteprocentpoint.

Det er for besværligt…

Marie Stærke citeres også for, at det er besværligt at bruge tid på udbud og opgavespecifikationer. Men hvor er egentlig problemet? Jeg går, som almindelig borger i Køge Kommune, da ud fra, at kommunen allerede har en helt klar beskrivelse af de opgaver der løses, hvordan de ønskes løst og hvilken kvalitet der forventes? Hvordan kan det kommunele personale ellers udføre deres daglige opgaver, som de jo gør hver dag? Det er da ikke noget man først finder ud af til et udbud.

Det bør derfor ikke være et problem eller besværligt at lave en allerede klart defineret opgave om til et udbud. Jeg tror helt generelt på, at konkurrence skærper den service der leveres og sætter ”kunden” i centrum – både når det offentlige og det private vinder udfører opgaven. Leverandøren bliver jo nødt til at tænke over om det ikke kan gøres lidt bedre.

Desværre betvivler socialdemokraternes spidskandidat alle private virksomheders troværdighed, når hun i pressen sætte lighedstegn mellem enkelte sager, hvor private ikke har levet op til indgåede kontrakter, og de private udbydere generelt. Aftaler skal naturligvis overholdes – både for private leverandører og for kommunens egne medarbejdere og ledere. Det giver sig selv. Men det er langt fra kønt, at Marie Stærke og S skærer alle private firmaer over én kam.