Politik profil

De lokale folkeskolers udvikling, erhvervslivets muligheder og de mindre lokalsamfunds udvikling ligger mig på sinde. Der er store muligheder for forbedring, som sagtens kan løses uden at hæve skatten.

  • De lokale skoler skal udvikles og være en aktiv del af lokalsamfundet. Samtidig skal skolernes fysiske og faglige kvalitet forbedres gennem en handlekraftig ledelse og styrket skolebestyrelse. Lokale skoler på indskoling og mellemtrin kan godt forenes med høj faglighed i undervisningen.
  • Bedre vilkår for det lokale erhvervsliv med fokus på en hurtig og fleksibel sagsbehandling. Det skal være attraktivt at starte virksomheder og skabe nye jobs. Vi kan kun udvikle os ved at skabe et større økonomisk grundlag og ikke ved høje skatter.
  • Borgeren skal sættes i centrum og der skal fokus på den enkeltes ressourcer og idéer. Det skal være muligt at tænke utraditionelt, når kommunen leverer sine kerneydelser. Der skal være god mulighed for at forældre, børn, ældre m.fl. kan sætte deres eget præg på netop de tilbud, de benytter. Det skaber både ejerskab og lokal forankring.

Bevar de lokale skoler
De mindre lokale skoler skal også i fremtiden være en vigtig del af skolepolitikken i Køge Kommune. Det kræver lokal opbakning og engagement, men kan sagtens lade sig og de bidrager væsentligt til vores mindre lokalsamfund.

Jeg køber ikke præmissen om at små skoler leverer dårlig og dyr undervisning som det ofte fremføres. Høj faglighed handler i høj grad om gode undervisere og gode ledere – her skal vi skal stille de rette krav. Og så skal forældrene have reel indflydelse i bestyrelserne og være aktive omkring skolens liv. Det ansvar tager mange forældre allerede, men med større indflydelse tror jeg forældrene kan bidrage endnu mere til den enkelte skoles udvikling.

De mindre lokale skoler kan også være et grundlag for en tryg barndom og et aktivt lokalt foreningsliv i landsbyer og bysamfund, som ellers mange steder er ved at udvikle sig til parcelhuskvarterer på landet. Det er ikke det bærende argument, men en væsentlig sidegevinst at tage med.

Kommunens økonomi
Vi har stadig en vanskelig økonomisk situation i Køge kommune, og det er ikke kun krisens skyld. Det ser pænt ud på overfladen, men S og SF har engageret kommunen i mange dyre prestigeprojekter, som kan slå bunden ud af såvel kommunekassen som økonomien hos Køges borgere og erhvervsliv. Venstre har andre løsninger – holdbare løsninger.

En utilstrækkelig politisk ledelse og økonomistyring har skabt de problemer kommunen har været igennem og stadig kæmper med. Der er sket fremskridt på nogle områder, men der er lang vej endnu. Den socialdemokratisk ledede flertalsgruppe har vist, at deres løsning er højere skatter. S og SF har også i år ansøgt om lov til at hæve skatten. Det er ikke min eller Venstres løsning. Køge kommune kan og skal drives langt mere effektivt, så vi får mere og bedre borgernær service for vores skattepenge. Reformer er stadig nødvendige.

Effektiv drift og administration
Den fremtidige løsning på kommunens problemer er en mere effektiv drift, der skal optimeres ved at tænke nyt. Det skal bl.a. være nemmere for nye virksomheder at etablere sig og for nuværende at udvide deres aktiviteter. Her skal én effektiv indgang til kommunen give erhvervslivet en langt hurtigere og klar sagsbehandling. Andre kommuner kan gøre det på én dag og det skal vi også kunne i Køge. Kun ved at være attraktive for en bred vifte af virksomheder kan vi sikre beskæftigelse og indtægter til kommunen.

Væk fra middelmådig service
Et aktivt erhvervsliv, høj beskæftigelse og den rigtige bosætning er det ene ben vi skal stå på. Det andet er en god service, som er blandt de bedste i landet. Køge Kommune er generelt middelmådig sammenlignet med andre kommuner. Det skal vi gøre langt bedre, men uden tankeløst at poste flere penge i systemet. Der skal intelligente løsninger til.

På fx skoleområdet kan vi sikre og udbygge vores decentrale skolevæsen ved at professionalisere ledelsen og give øget ansvar til forældrene i skolebestyrelserne. Det er muligt at skabe både høj faglighed, tryghed og egenart ved at bevare skoler lokalt på indskoling og mellemtrin. Udskolingen giver det god menig at samle på færre enheder. Derved får vi en bedre skole, en bedre arbejdsplads og bedre undervisning, samtidig med at vi sparer unødvendig administration.

Kommunen skal ledes som en virksomhed
Den øvelse kan også gøres på mange andre af kommunens områder. Kommunen er måske ikke en virksomhed som alle andre, men den bør stadig ledes som enhver anden virksomhed, hvor man konstant er opmærksom på om opgaverne kan løses bedre for de samme penge.

Skatteborgerne udgør ikke en uendelig indtægtskilde. De har krav på at pengene bliver brugt bedst muligt, og de har krav på, at der ikke bliver opkrævet flere skattekroner end absolut nødvendigt. Det skal vi politikere være med til at sikre.