EU’s fremtid – fremtidens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et godt bud. Det er nemlig ikke lige meget hvor man sætter sit kryds og hvem man stemmer på – det har stor betydning for de politikker, der føres ud i livet og som påvirker den europæiske og danske hverdag.

Man kan have mange forskellige ønsker til hvad EU skal beskæftige sig med. Man kan også have særinteresser inden for egne bestemte felter. Men når alt kommer til alt, så er det EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at se på de store overordnede linjer. Der skal tegnes de rigtige streger i sandet og sættes optimale rammer for at sikre en fornuftig udvikling i EU’s medlemsstater. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men miljø og energiområdet er et oplagt sted at starte. Udvikling af området kan både være med til at løse flere grænseoverskridende problemer, og det kan skabe bæredygtig vækst og jobs i landene. Det er specielt interessant i en krisetid. Derfor er et af Venstres temaer i valgkampen en grøn jobpakke, hvor den europæiske energiforskning skal fordobles. På sammen måde skal der skabes bedre vilkår for udveksling af miljøteknologi ved at arbejde for globalt at fjerne told på den type teknologi. Begge tiltag kan være med til at skabe jobs i Danmark.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Bent Claudi Lassen. Læs mere på www.claudilassen.dk

Hovedsygehus skal placeres i Køge

I øjeblikket bliver den fremtidige sygehusstruktur i Region Sjælland diskuteret på livet løs. Der har været mange bud på den bedste struktur fra alle parter, men først nu ser der ud til at tegne sig et samlet billede alle kan være enige om. VK-regeringen har på baggrund af faglige anbefalinger besluttet, at en række specialer frem over skal samles i større sygehusenheder, så den enkelte patient er sikret den bedst mulige behandling.

Det synspunkt fremlagde sundhedsministeren senest på et debatmøde på Køge Sygehus i starten af ugen. Under debatten blev Køge Sygehus, af regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard (V), udpeget til at være det oplagte sted at placere et såkaldt ’hovedsygehus’ i Region Sjælland. Det er et synspunkt, som jeg klart kan bakke op.

Køge har en god geografisk placering i regionen. Der er mange transportmuligheder til og fra byen, hvilket gør, at tilgængeligheden for både personale og patienter er i top. Derudover er det muligt at udvide det nuværende Køge Sygehus, så det fremover kan huse alle de nødvendige specialer. Derfor giver det rigtig god mening, såfremt regionspolitikerne arbejder videre med denne ide. I Venstre i Køge vil vi gøre vores til, at Køge bliver det nye sundhedsfaglige centrum på Sjælland.

EU skal være frihedens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et frihedens EU – og det er et godt bud. Det er ikke lige meget hvor man sætter sit kryds, og vil man friheden frem for bureaukratiet, så er det en af Venstres kandidater, der skal sættes kryds ved.

Man kan have forskellige idéer til hvad EU skal beskæftige sig med. Men når alt kommer til alt, så mener Venstre, at det er EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at arbejde på de overordnede linjer. Der skal fokuseres på de problemstillinger vi ikke kan løse hver for sig i de enkelte lande. Det er samtidig den eneste måde hvorpå vi kan begrænse bureaukratiet. De rigtige streger skal tegnes i sandet og de optimale rammer sættes for at sikre en fornuftig udvikling i EU. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men en sikring af frihedsværdierne, som vi kender dem i Danmark, er et oplagt sted at starte. Venstre skal derfor gøre de danske værdier om frihed og ligestilling til europæiske værdier. Det skal slås fast, at alle har ret til at tænke, tale og tro som de selv finder bedst uden at blive begrænset af hverken myndigheder eller fundamentalistiske grupperinger. Venstre vil bl.a. kæmpe for minoriteternes forsamlingsfrihed i Europa og for at sikre ligestilling mellem køn og seksualitet.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Louise Feilberg. Læs mere på www.louisefeilberg.dk.