Hvem er jeg

Herunder følger i kortere træk mennesket bag kandidaten Mads Møller. Den lange version overlader jeg trygt til mine nærmeste. Jeg håber dog du få et lille indblik i personen bag politikeren. Politikken kan du læse om her.

Jeg hedder Mads Møller er 40 år og jeg er hjemhørende i det sydlige hjørne af kommunen i omegnen af Algestrup, hvor jeg er opvokset på en gård på landet og har haft min barndom og ungdom. Senere er jeg vendt tilbage til mit barndomshjem da livet og rammerne på landet bare er dejlige. Her bor jeg i dag med min kone og vores lille søn.

Familien er vigtig for mig, og betydningen er kun blevet større efter jeg blev far til en meget aktiv og nysgerrig søn på nu knap halvandet år. Vi deler gården med mine forældre og har generationerne samlet til stor glæde for knægten og hans fætter, da min søster og hendes familie ofte kommer på besøg. Inkluderet i familien er også et par selvstændige katte og tre heste, som er min kones store passion. Gårdhund er her også, men han hører nu til hos mine forældre.

Jeg er uddannet cand. polit fra Københavns Universitet og arbejdede i en årrække med interessevaretagelse i en erhvervsbrancheorganisation i København. Senere har jeg valgt livet som lille selvstændig med administrative og kommunikative opgaver, løbende suppleret med borgernært arbejde i ældresektoren i Høje-Taastrup kommune.

Siden mine teenageår har jeg været engageret i foreningsarbejde og særligt politisk arbejde, først i Venstres Ungdom og siden i Venstre på flere niveauer og i høj grad lokalt, hvor jeg har haft flere ledelsesposter. De seneste år har jeg også involveret mig i Sædder Idrætsforening og det lokale landsbylaug Alkene i Algestrup som kasserer begge steder. Her gælder det særligt at bidrage til og støtte op om livet i mit lokalområde.

Der er flere glæder ved at bo på landet, og særligt at bo på en gård og skovejendom som vores. Det er ikke kun naturen og den gode plads. For mig er det lige så meget muligheden for at bygge og udvikle ejendommen, finde på nye muligheder og særligt stå for hele processen fra tanke til færdigt resultat. En interesse jeg deler med min far og håber at give videre til min søn. For mig er vedligeholdelse og nybyggeri afstressende. Et mere hvilende projekt er en lille veteranbil, der står i garagen og venter – og dér bliver den nok stående noget tid endnu, for der er ikke tid til det hele på en gang.

 

Politisk erfaring

Min politiske erfaring og lyst kommer i høj grad fra mange aktive år i Venstre og før det i VU fra mine teenageår. Jeg har i den forbindelse haft en række formands- og næstformandsposter lokalt og regionalt samt senest som formand for Køge-Lejre folketingskredsen. I dag er jeg menigt medlem af Venstre i Køges bestyrelse hvor jeg står for den interne kommunikation og har en planlæggende rolle i den igangværende kommunalvalgkamp.

Professionelt har jeg i mange år arbejdet med erhvervsmæssig interessevaretagelse samt frivilligt med valgkampagneplanlægning i Venstre regi. Gennem vikariater i ældreomsorgen har jeg fået en nyttig viden om den kommunale service set fra borgerens side.