Gennemse Kategori

Politik

Nej til tåbelig placering af vindmøller

Lad det være sagt med det samme: Jeg er for vindmøller og jeg synes endda de er kønne, også når de er store. Men de skal bare placeres de rette steder! Lige udenfor Køge Havn og by er ikke det rette sted. Tæt på en landsby, som min lokale landsby Alkestrup, er heller ikke en smart løsning.

Nutidens store effektive modeller skal ikke ikke opstilles tæt på bebyggede områder. De store møller skal have plads, så de ikke er til gene for hverken mennesker eller følsomme naturområder. Men der er stadig plads til de store møller i Danmark. Det kan være i havvindmølleparker eller i de områder af Danmark, hvor der er langt til naboen.

Mit problem er forøvrigt ikke synet af møllerne. Nogle steder er det naturligvis også et problem, men ikke generelt. Mit problem er støjgenerne og her særligt den lavfrekvente støj, som ofte glemmes fordi ikke alle hører de, eller rettere mærker, den. Men det er den som ødelægger folks liv – den der invaliderer, når de berørte ikke kan sove om natten eller finde ro resten af døgnet om det så er hjemme privat eller på arbejdspladsen.

Flertalsstyret i Køge Kommune med S og SF i spidsen har længe ønsket store vindmøller bygget på den nye ydremole til Køges havneudvidelse. Dette har dog ikke haft noget med grøn energi og CO2 besparelse at gøre, men alene handlet om, at møllerne kunne finansiere dækmolen, som der ikke lige er penge til i kommunekassen. Smart løsning økonomisk set, men ikke smart for Køge by eller kommunen som helhed. For hvad med de mange erstatninger der kunne ventes udbetalt jf sagshistorik fra andre steder, eller værdiforringelsen for boligerne i Køge Kyst projektet. Det er boliger, der gerne skal sælges dyrt til nye borgere med penge på lommen, som kan øge det økonomiske råderum i kommunen og få andelen af privat boligeje op igen. Men det vil ikke blive nemt med store møller i baghaven både pga. støj og for mange også synet af dem.

Heldigvis tyder det på, at den store indsats Venstre, Liberal Alliance og Demokratilisten har gjort for at sikre en ordentlig og bred belysning af vindmølleprojekt har fået andre partier i byrådssalen til at betænke sig. Det gælder DF og K, som revurderer deres holdning til projektet: Det ser derfor ud til at flertallet bag vindmøllerne på Køge Havn ikke længere er til stede. Det er godt for Køge By, Køges beboere og de mange projekter i området.

En dejlig kampagnelørdag på Køge torv

Mads Møller deler materiale ud til vælgerne på Køge Torv d. 5. okt 2013

Tak for nogle dejlige kampagnetimer på Køge Torv i dag. Det går både til de andre byrådskandidater fra Venstre i Køge og særligt til de vælgere jeg fik nogle gode snakke med  – og delt en masse balloner, vindmøller og politiske flyers ud til.

Mens en god del af Venstre i Køges bestyrelse og kandidathold var til Venstres landsmøde i Odense for bl.a. at sikre Christian Federspiel genvalg til Venstres hovedbestyrelse, så valgte vi andre lidt spontant at mødes i vores valgbutik og gå på Køge Torv med flyers, balloner, vindmøller – og et par bannere med vores borgmesterkandidat Palle Svendsen, nu han ikke havde mulighed for at være to steder på samme tidspunkt.

At vi var spontane og ikke havde bestilt plads på torvet, hvor både S, SF og K havde boder opstillet, var da lidt ærgerligt, men til gengæld var vi ekstra fleksible med byrådskandidater på torvet, i Vestergade, i Brogade, i Nørregade og foran rådhuset. Ja, det sidste var ikke alle socialdemokraterne glade for, men vi hørte nu ingen klager fra dem det hele handler om: borgerne og vælgerne i Køge Kommune.

Liselotte Nyboe i samtale med interesseret vælger

Vi havde derimod nogle rigtig frugtbare diskussioner og samtaler med interesserede vælgere, der også kom med gode input og kommentarer til vores politik og politiske udmeldinger. Netop derfor sætter man flere timer af på en lun og solrig efterårsdag til politik og snak med kommunens borgere.

Alkestrupskolen skal have tak for en god debat

Skolebestyrelsen for Alkestrup Skole inviterede her til aften politikere og vælgere til et interessant og velbesøgt debatmøde om udviklingen af skolerne og særligt de lokale mindre skoler i landsbyer som Alkestrup. Der var også spørgsmål til andre emner i løbet af aftenen, men hovedtemaet var skolepolitikken og politikken for kommunens mange landsbysamfund med fokus på Alkestrup, naturligvis

Jeg vil sige skolebestyrelsen og Alkestrupskolen tak for et rigtig godt debatmøde. Det var vel planlagt og styret med to klare temaer/spørgsmål til politikerne – hvilket de fleste kunne holde sig inden for. Det var samtidig dejligt at opleve en fyldt sal med interesserede beboere fra Alkestrup og omegn, men også repræsentanter fra alle de politiske partier, som ikke var bange for at svare for sig. Nogle var dog bedre forberedt end andre – det blev også kommenteret på stolerækkerne omkring mig…

Jeg er glad for at være opvokset i Alkestrup og omegn, og haft min barndom dér. Jeg har måske ikke været så opmærksom på det i årene hvor jeg boede andre steder og studerede og arbejde i København. Men nu hvor jeg har været tilbage nogle år, bosat mig permanent og fået kæresten med, så gror glæden og interessen for området igen.

Alkestrup og omegn er et af de mange lokalområder i kommunen vi skal udvikle og ikke afvikle. Vi har ikke brug for en aktiv Køge By med en masse sovelandsbyer omkring. Vi skal skabe mulighederne for liv og udvikling i lokalsamfundene. Det skal være nemt at udstykke byggegrunde, det skal være muligt at starte små virksomheder, vi skal ikke bare lukke skoler og børnepasning. Initiativerne skal oprinde lokalt, men fra politisk hold skal der skabes mulighederne for at de kan udvikle sig og ikke det modsatte.