Gennemse Kategori

Politik

EU skal være frihedens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et frihedens EU – og det er et godt bud. Det er ikke lige meget hvor man sætter sit kryds, og vil man friheden frem for bureaukratiet, så er det en af Venstres kandidater, der skal sættes kryds ved.

Man kan have forskellige idéer til hvad EU skal beskæftige sig med. Men når alt kommer til alt, så mener Venstre, at det er EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at arbejde på de overordnede linjer. Der skal fokuseres på de problemstillinger vi ikke kan løse hver for sig i de enkelte lande. Det er samtidig den eneste måde hvorpå vi kan begrænse bureaukratiet. De rigtige streger skal tegnes i sandet og de optimale rammer sættes for at sikre en fornuftig udvikling i EU. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men en sikring af frihedsværdierne, som vi kender dem i Danmark, er et oplagt sted at starte. Venstre skal derfor gøre de danske værdier om frihed og ligestilling til europæiske værdier. Det skal slås fast, at alle har ret til at tænke, tale og tro som de selv finder bedst uden at blive begrænset af hverken myndigheder eller fundamentalistiske grupperinger. Venstre vil bl.a. kæmpe for minoriteternes forsamlingsfrihed i Europa og for at sikre ligestilling mellem køn og seksualitet.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Louise Feilberg. Læs mere på www.louisefeilberg.dk.

ForbudsDanmark er socialisternes drøm

Så kender vi Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti igen. De to førende partier på rød stue har endnu engang sat sig for at bestemme, hvad der er bedst for danskerne. Denne gang handler det om forbud mod reklamer for øl og anden alkohol. Formålet skal angiveligt være at mindske forbruget ved at skjule kendskabet til de ’forkastelige’ dråber for de i socialisternes øjne vrangvillige danskere. Men når man kender til de rødes manglende tro på danskernes egen dømmekraft, så er man nødt til at spørge, om det egentlige formål mon ikke er et socialistisk korstog mod borgernes frie vilje.

Dette forslag er endnu et tegn på socialisternes bedrevidende tilgang til samfundsudviklingen. Men det er jo egentligt ikke noget nyt. Venstrefløjen har gentagne gange vist, at de langt bedre end borgerne ved hvad der er bedst for den enkelte. Og derved bliver forbud socialisternes bedste svar på enhver problemstilling. På alkoholområdet findes der allerede en lang række regler og afgifter, som skal styre folks forbrug. Der er ikke brug for forbud oven i det.

Det er stærkt bekymrende, at det hold, socialisterne vil have til at styre Danmark, i så høj grad undervurderer danskernes egen dømmekraft og ønsker at fratage den enkelte retten til at vælge selv. Derfor må alle borgerligt sindede mennesker stå fast på, at det enkelte individ bedst selv ved hvad der er optimalt for ham eller hende. Kollektivet har ikke den viden og tager derfor fejl. De liberale kræfter må op på ytringernes barrikader og tale de røde midt imod. Den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv og kan sagtens varetage dette uden omklamrende socialistiske formaninger.

Socialdemokratiet modarbejder det lokale handelsliv

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har netop besluttet, at Køge Torv skal lukkes for al biltrafik syv lørdage i skolernes sommerferie. Det sker bl.a. for at til kortlægge konsekvenserne af en evt. permanent lukning af Køge Torv. Det er dog meget svært ved at forstå, hvorfor flertallet, herunder socialdemokraterne i Teknik- og Miljøudvalget, har stemt for denne beslutning. Køge Handelsstandsforening har netop gennemført en stor undersøgelse blandt deres medlemmer, der konkluderer, at et meget markant flertal frygter, at beslutningen vil skade omsætningen. Socialdemokraterne er derved med til at modarbejde de lokale butiksejere og skade handelslivet, når de ønsker at spærre Torvet af.

Det glæder mig, at Venstres to medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, Ole Hansen og Helle Lynge Nielsen, forslog et kompromis, hvor bilerne kunne få lov til at passere Torvet på en ensrettet strækning på de bilfri lørdage. Forslaget blev dog ikke vedtaget og de valgte ikke at stemme imod forsøget.

Det er mærkværdigt, at bl.a. socialdemokraterne i Køge Byråd på den her måde modarbejder det lokale handelsliv, når alle ved, at det i forvejen står sløjt til med omsætningen pga. den internationale finanskrise. Et velfungerende handelsliv er simpelthen betinget af, at kunderne har mulighed for at komme til og fra bymidten i bil.

Samtidig er der tilsyneladende forskel på, hvad Socialdemokraterne lover, og hvad de rent faktisk gør. Marie Stærke (S) udtalte i marts måned (4/3/2009): ”Vi skal skabe den bedst mulige service overfor det lokale erhvervsliv.” i et interview til Køge Onsdag omhandlende, hvordan Køge Kommune skulle føres sikkert gennem finanskrisen. Det er derfor ikke troværdigt for Socialdemokraterne, når Marie Stærke på den ene side giver løfter til det lokale handelssliv, mens hendes partifæller samtidig er varme fortalere for et erhvervsfjendtligt tiltag som dette.