Gennemse Kategori

Politik

Løsningen er lederskab og ansvarlighed – ikke våbenhvile

Køge Kommunes nedslående økonomiske situation er utrolig ærgerlig. Det tror jeg, alle kan være enige om. Det er vist heller ikke nogen hemmelighed, at det bliver nogle rigtig hårde forhandlinger om næste års budget, som på den ene eller anden måde vil påvirke alle borgere i kommunen. Det er naturligvis en opgave vi alle må tage på os, så den bedst mulige løsning kan findes. Der skal visioner, nytænkning og lederskab til for at finde en ansvarlig ende på kommunens økonomiske problemer. De visioner og det lederskab har Venstre, og vi er parate til at påtage os ansvaret.

I lørdagens udgave af Dagbladet appellerer Marie Stærke til våbenhvile, fordi den økonomiske situation ser ud som den gør. Hun mener ikke økonomien skal gøres til et valgtema. Det er jeg meget uenig med hende i. Kommunens økonomiske situation har afgørende betydning for hvilke idéer og visioner, byrådet kan føre ud i livet. Derfor har den økonomiske situation også stor betydning for kommunens indbyggere. De har krav på at vide, hvordan deres politikere vil håndtere den alvorlige situation. Det er i en krise som denne, at vælgerne kan tage deres politikeres lederskab i øjesyn. De politikere, der kan finde de bedste løsninger i en svær tid, har vist deres værd til de efterfølgende gode tider. Det er de politikere, borgerne er bedst tjent med.

De seneste år har været gode for Køge og der er blevet budgetteret derefter. I dag kan vi se, at budgetlægningen var for optimistisk, men al skyld kan ikke skydes på finanskrisen. Den må ikke blive en sovepude og undskyldning til at undgå grundlæggende ændringer, som Venstres borgmesterkandidat Hans Erik Jensen også udtalte i lørdagens udgave af Dagbladet. Den nuværende socialdemokratiske ledelse af Køge Kommune har ikke levet op til sit ansvar ved f.eks. i tide at få beregnet konsekvenser af krisen, da den begyndte at vise sig. Derfor skal økonomien også være et valgtema, så vælgerne har muligheden for at stemme et ansvarligt alternativ i borgmesterstolen. Venstre er dét alternativ!

EU’s fremtid – fremtidens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et godt bud. Det er nemlig ikke lige meget hvor man sætter sit kryds og hvem man stemmer på – det har stor betydning for de politikker, der føres ud i livet og som påvirker den europæiske og danske hverdag.

Man kan have mange forskellige ønsker til hvad EU skal beskæftige sig med. Man kan også have særinteresser inden for egne bestemte felter. Men når alt kommer til alt, så er det EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at se på de store overordnede linjer. Der skal tegnes de rigtige streger i sandet og sættes optimale rammer for at sikre en fornuftig udvikling i EU’s medlemsstater. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men miljø og energiområdet er et oplagt sted at starte. Udvikling af området kan både være med til at løse flere grænseoverskridende problemer, og det kan skabe bæredygtig vækst og jobs i landene. Det er specielt interessant i en krisetid. Derfor er et af Venstres temaer i valgkampen en grøn jobpakke, hvor den europæiske energiforskning skal fordobles. På sammen måde skal der skabes bedre vilkår for udveksling af miljøteknologi ved at arbejde for globalt at fjerne told på den type teknologi. Begge tiltag kan være med til at skabe jobs i Danmark.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Bent Claudi Lassen. Læs mere på www.claudilassen.dk

Hovedsygehus skal placeres i Køge

I øjeblikket bliver den fremtidige sygehusstruktur i Region Sjælland diskuteret på livet løs. Der har været mange bud på den bedste struktur fra alle parter, men først nu ser der ud til at tegne sig et samlet billede alle kan være enige om. VK-regeringen har på baggrund af faglige anbefalinger besluttet, at en række specialer frem over skal samles i større sygehusenheder, så den enkelte patient er sikret den bedst mulige behandling.

Det synspunkt fremlagde sundhedsministeren senest på et debatmøde på Køge Sygehus i starten af ugen. Under debatten blev Køge Sygehus, af regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard (V), udpeget til at være det oplagte sted at placere et såkaldt ’hovedsygehus’ i Region Sjælland. Det er et synspunkt, som jeg klart kan bakke op.

Køge har en god geografisk placering i regionen. Der er mange transportmuligheder til og fra byen, hvilket gør, at tilgængeligheden for både personale og patienter er i top. Derudover er det muligt at udvide det nuværende Køge Sygehus, så det fremover kan huse alle de nødvendige specialer. Derfor giver det rigtig god mening, såfremt regionspolitikerne arbejder videre med denne ide. I Venstre i Køge vil vi gøre vores til, at Køge bliver det nye sundhedsfaglige centrum på Sjælland.