Gennemse Kategori

Politik

Ved du hvad en kommune laver?

Kender du din kommunes arbejdsopgaver og ansvarsområder? Og ved du hvilke opgaver regionen står for? Hvis ikke så der en hurtig lille liste herunder. Der er jo vigtigt at vide inden du sætter dit kryds d. 19. november.

Opgaver for kommuner og regioner

Med kommunalreformen er kommunerne blevet større og mere bæredygtige og har fået et solidt fundament for at kunne løfte flere opgaver i en fortsat decentralisering. Samtidig har kommunerne med reformen fået større og mere sammenhængende ansvar for de borgernære offentlige opgaver.

Kommunernes opgaver

Kommunernes opgaveportefølje omfatter efter reformen:

 • Det sociale område: Det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar
 • Børnepasning
 • Folkeskolen, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand til småbørn
 • Specialundervisning for voksne
 • Ældrepleje
 • Sundhed (Forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygepleje, tandpleje og socialpsykiatri)
 • Aktivering og beskæftigelsesprojekter for forsikrede og ikke-forsikrede ledige.
 • Integrationsindsats og sprogundervisning af indvandrere
 • Borgerbetjening på skatte- og inddrivelsesområdet i samspil med de statslige skattecentre
 • Forsyningsvirksomhed og redningsberedskab
 • Natur, miljø og planlægning
 • Lokal erhvervsservice og turistfremme
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber
 • Det lokale vejnet
 • Biblioteker, musikskoler, lokale sportsfaciliteter og andre kulturelle områder

Regionernes opgaver

Regionerne varetager en række opgaver, som bedst løses decentralt, men som samtidig kræver et større befolkningsgrundlag, end selv større kommuner har. Regionerne har ansvaret for:

 • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger
 • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora
 • Jordforurening
 • Råstofkortlægning og -planlægning
 • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet
 • Deltagelse i regionale trafikselskaber

Venstre fører en sober valgkamp i Køge

Det, for nogen, famøse Palle Svendsen banner ved Køge Rådhus d. 5. oktDet gør vi også ved kampagner i Køge By, selvom man kunne få et andet indtryk af Maria Jacobsens (S) læserbrev forleden. Jeg var selv tilstede på torvet d. 5. okt. og i gaderne omkring, men kan ikke genkende Marias billede af de mange borgere, der ikke syntes om hvor vi stod og gik. De borgere jeg og mine medkandidater talte med var ikke interesserede i formen, men derimod i indholdet – den politik Venstre ønsker at føre i Køge byråd, hvis vælgerne giver os mandaterne til det.

Og interessen var stor for høre om alternativerne til det nuværende S og SF styrede flertals politik. Dem jeg talte med ønskede, at vi politikere fokuserede mere på kernevelfærden for børnene, skoleeleverne, de ældre og langt mindre på prestigebyggerier, hvor vi ikke har det rette beslutningsgrundlag til bare at køre derudaf og ej heller midlerne til bygge fx et stort fint kulturhus i Køge By.

Venstre vil gerne udvikle Køge by og Køge kommune

Det betyder naturligvis ikke, at Venstre er imod udvikling i Køge by. Vi synes blot vi skylder borgerne, at beslutningerne træffes på det rette grundlag, så vi netop udvikler og ikke afvikler Køge by og Køge Kommune. En erstatning for teatersalen på Teaterbygningen er vi heller ikke imod, men vi tror mere på en midlertidig løsning nu og så en permanent, måske forkromet, løsning når tiden og økonomien er til det. En snarlig løsning, mener jeg, kunne være ifm. en hal/teatersal som del af Køge Park eller et samarbejde om en opdatering af Køge Gymnasiums store sal.

Maria Jacobsens kritik er derfor noget mærkværdig, da den kun forholder sig til formen – hvor man står og går. Det tror jeg ikke er det væsentligste for kommunens borgere. Fokus bør vel være på politikken: Hvor er det oppositionen og flertalsgruppen ser forskelligt på løsningen af udfordringerne i hele Køge Kommune. Jeg vil langt hellere bruge tiden til at diskutere netop det med vælgerne.

Jeg vil derfor ikke undskylde for, at Venstre var spontane og ikke havde bestilt plads på torvet, hvor bl.a. S og SF havde stande opstillet. Vi var til gengæld ekstra fleksible med byrådskandidater på torvet, i Vestergade, i Brogade, i Nørregade og foran rådhuset med flyers, balloner, vindmøller og et par bannere med vores borgmesterkandidat Palle Svendsen – til glæde for de fleste.

Tænk en sportshal og teatersal ind i Køge Park

Her er et rigtig godt indspark fra Køge Hallerne om de mange muligheder i en tænkning af Køge Park og en ekstra hal og teatersal i Køge By. Tegningerne ligger allerede klar med hallen indbygget i Køge Parks sydside.

Det kan kaldes en hal og teatersal med tribune på siden og en restaurant på toppen, eller en tribune med en hal nedenunder. Det kan komme an på perspektivet, men det er et meget spændende projekt, som på perfekt vis sikre øgede muligheder for både bredde- og eliteidrætten. Og så komme forslaget fra brugerne selv. Det er næsten det bedste.

Den seneste analyse Køge kommune har foretaget viser klart, at hvis man politisk ønsker en større halkapacitet i Køge Kommune, så er det i Køge by at behovet eksisterer. Det gjorde det forøvrigt også nogle år tilbage, da den forrige analyse blev lavet.

Det kunne samtidig være en god midlertidig løsning for Musikforeningen Bygningen, når Teaterbygningens sal forsvinder og vi ikke har råd til at smide 150-300 mio.kr. efter et prestigekulturhus til ære for Marie Stærke. Ja, det er min fortolkning, og den er måske ikke pæn, men jeg ønsker ikke at spare kerneydelser og varme hænder væk for at finde de midler. Kommunen har dem jo ikke bare liggende.

Et godt citat fra læserbrevet af Kai Jensen, næstformand i Køge Hallernes bestyrelse:
“Køge Park skal ses som et stort hjul, hvor alle foreningerne indgår som egerne i hjulet og hvor egerne/effekten af en samlet løsning er en langsigtet investering, hvor sundhed og idræt – integration, samt seniortiltag og dagpleje/børneaktiviteter, smalle idrætsgrene og Kommunes øvrige kulturliv på alle planer i dagtimerne – kan tænkes ind”