Gennemse Kategori

Lokalpolitik

Mine kommentarer til den politiske udvikling (og afvikling) i Køge Kommune

Danskerne sig nej til højere kommuneskatter

Det varmede mit liberale hjerte, da jeg på www.180grader.dk læste at hele to ud af tre danskere ikke er villige til at betale mere i kommuneskat jf. en Gallupmåling foretaget for Berlingske Tidende. Det viser meget tydeligt, at partierne bag 2010 grundskyldsstigningen i Køge Kommune ikke er i pagt med kommunens borgere.

Målingens resultater må derfor vække undren hos vælgerne i Køge, når man husker på, at partierne bag 2010 budgettet, med Socialdemokraterne og DF i spidsen, forsvarede beslutningen med, at der ikke var andre løsninger på kommunens økonomiske problemer. Men det er ikke korrekt, for Venstre er i valgkampen kommet med flere alternativ til skattestigninger. Det er muligt at sikre en god kommunal service uden at hive flere penge op at borgernes lommer.

Venstre er bl.a. kommet med visioner om en bedre erhvervspolitik, som kan sikre en positiv erhvervsudvikling i kommunen, da det er det private erhvervsliv, der skal sikre nye og flere arbejderpladser og dermed nye indtægter til kommunen. Det er også nødvendigt at se på kommunens administration. Når andre kommuner kan, så kan vi naturligvis også drive vores kommune mere effektivt og sikre midler til de ’varme hænder’ i stedet for til administration.

Jeg håber alle kommunens borgere husker hvem der stod bag en unødvendig skattestigning. Og jeg håber også alle husker at Venstre kom med de visionære løsninger på kommunens problemer. Stem derfor Venstre og stem gerne personligt.

Ældre er vilde med privat hjælp

Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) fremlagde i sidste uge en interessant konklusion på deres undersøgelse af ældres tilfredshed med den private og den kommunale hjemmepleje. Det klare svar er, at de ældre foretrækker de private udbydere af hjemmehjælp og pleje. Det kan man også læse af DI’s resumé af undersøgelsen i DI Business nr. 36.

For en liberal politiker og tilhænger af fri konkurrence på både hårde og bløde områder kan jeg kun være tilfreds med undersøgelsens resultater. Den viser klart, at man godt kan overlade omsorgsopgaver til private firmaer. Hvis de skal overleve, så er det helt nødvendigt med en høj brugertilfredshed og dermed en høj kvalitet i servicen overfor borgeren.

Men generelt viser undersøgelsen, at konkurrencen mellem kommunens tilbud og de private virksomheder halter. Kommunerne ser ikke de private aktører som medspillere. Det er nødt til at ændre sig for det er sund fornuft, at kommunerne få prøvet deres kvalitet og pris.

Også i Køge er der frit valg på ældreplejen. Og det er rigtig godt. Men vi ved jo at Socialdemokraterne generelt har det svært med private aktører, så mon ikke vi også i Køge kan blive meget bedre til at bruge private virksomheder på både de hårde og bløde serviceområder. Det er noget jeg vil arbejde for i Køge Byråd, hvis du giver mig din stemme.

Hovedsygehuset skal til Køge

Venstre i Region Sjælland arbejder for at regionens sygehusvæsen har en så høj kvalitet, at de sjællandske patienter slet ikke ønsker at tage til de københavnske sygehuse for at få behandling. I de tanker indgår naturligvis et nyt og fremtidssikret hovedsygehus, som kan leve op til de rimelige kvalitetskrav, som både patienter og personale stiller.

Men er det nu også nødvendigt med et helt nyt sygehusbyggeri på en bar mark i regionen, som flere partier foreslår? Det mener jeg og Venstre i Køge ikke. Sygehuset i Køge (det tidligere RASK) har i høj grad en kvalitet, der kan matche ethvert nybyggeri. Og så har det en rigtig god beliggenhed tæt ved motorvej, S-tog, regionaltog og den nye jernbane, så det er nemt for regionens patienter at komme dertil. Desuden er det kun få år siden, at det blev udbygget med en ny fløj.

Jeg mener derfor, at Køge Sygehus er det oplagte valg for et hovedsygehus i regionen. Ser man det samtidig gennem Køge Kommunes briller, så er der flere store potentialer i RASK som nyt hovedsygehus. Et hovedsygehus vil i sig selv medføre flere arbejdspladser, men i Venstre ser vi i højere grad muligheder i, at et hovedsygehus kan tiltrække en række sundhedsvirksomheder til kommunen. Og samtidig er der tale om videnvirksomheder, som i høj grad kan skabe nye innovative arbejdspladser i kommunen.