Gennemse Kategori

Erhverv, vækst og beskæftigelse

Hvordan skaber vi flere jobs?

Der er gang i udviklingen i Køge Kommune disse år. Et universitetssygehus er på vej med sundhedsvirksomheder i hælene, en Køge Nord station med et nærliggende område ”skabt” til videnvirksomheder. Det giver mange muligheder for nye virksomheder og nye jobs. Men hvordan udnytter vi mulighederne, så virksomheder og jobs ender i Køge og medarbejderne også flytter til Køge?

Ved at gøre HELE Køge Kommune attraktiv for nye virksomheder og nye borgere. Vi skal have en hurtig og enstrenget erhvervsservice med streg under service. Det skal være nemt at finde frem til den rette medarbejder og få den rette rådgivning.

Der skal også være hurtigere og billigere at få en sag behandlet. Sagsgebyrer skal ikke være en ekstra skatteskrue på erhvervslivet. Langsom sagsbehandling, bøvl og høje omkostninger skræmmer virksomhederne væk – og så mister vi jobs. Dét er Køge Kommunes borgere og virksomheder ikke tjent med. Der skal erhvervs- og vækstvenlige øjne til i Køge.

Selvom mange af projekterne de næste år er placeret i den østlige del af kommunen, så behøver udviklingen ikke stoppe ved bygrænsen. Der er vores, politikerens, ansvar at skabe grobunden for udvikling i hele kommunen. Venstre kan og vi vil!

Sjællandske Vækstfabrikker øger væksten

Endnu en succeshistorie fra det sjællandske erhvervsliv og vækstinitiativer. Jeg har nævnt det på Twitter nogle gange på det seneste: Væksthusene og vækstfabrikkerne, hvor også Køge har sin, er en stor succes, som giver et ekstra spark til de små virksomheder og iværksættere. Og det er kendt viden efterhånden, at de små og mellemstore virksomheder skaber de fleste nye arbejdspladser, så deres vilkår er vigtige og et vigtigt fokusområde. Læs Videre

Vigtigt med ny teknologi i kommunerne

I deres seneste nummer af Momentum har KL en artikel om anvendt borgernær teknologi (nogen må kunne finde på et bedre ord for det), som kommunerne virkelig er ved at sætte skub i. Skubbet kommer nok i høj grad som følge af de nødvendige besparelser efter krisen, men det er stadig et skridt i den rigtige retning. Og det kan kun gå for langsomt med at komme frem i bussen på det her område!

Kommunerne skal løbende blive mere effektive – ligesom det private erhvervsliv! Og hvorfor ikke inddrage nye teknologier sammen med borgernes stigende forventning om enkle løsninger i deres kontakt med kommunen, som ikke betyder flere timers ventetid i den fysiske borgerservice…

Nogle af eksemplerne på den nye teknologi er “Affaldskurve der selv komprimerer affaldet, computere med touch-skærm sat til tv’et, så ældre borgere kan kommunikere med hjemmehjælpen via direkte videokontakt, og intelligente lagerstyringssystemer, der holder styr på bibliotekets bøger”. Og kommunerne går stadigt mere i gang med opgaven, da en opgørelse fra Anvendt Borgernær Teknologi-fonden (ABT-fonden) viser at kommunerne løb med “71,4 millioner kroner svarende til 75 procent af de midler, ABT-fonden uddelte i 2010, mens regionerne fik 21 procent og staten de sidste fire procent. Meget har dermed ændret sig i forhold til 2009, hvor kommunerne kun fik andel i lidt over 20 procent af midlerne. Og flere kommuner er også kommet til, så hele 61 kommuner nu er involveret i et eller flere projekter støttet af ABT-fonden.” (Begge citater er fra artiklen Kommuner satser på teknologien i KL’s nyhedsbrev Momentum)