Er den lokale skole også vigtig for dig?

Det er den hvert fald for mig. Og det er den, fordi den lokale folkeskole gør en stor forskel for børnene og for lokalområdet. At have en skole i sit nærområde, særligt i de mindre klasser, skaber ro og tryghed om børnenes udvikling og læring. Det giver også tryghed i familierne, at vide ens børn kan blive og færdes i deres nærmiljø. Det er ikke langt fra skolen til hjemmet, eller til legekammeraterne udenfor skoletiden. Der er heller ikke langt til børneinstitutionen og ungdomsklubben, som normalt følger med, når der er en skole, og forsvinder hvis den ikke er der.

Samtidig er en lokal skole, som kan være en mindre skole, ikke en modsætning til en fagligt velfunderet skole. Det er muligt, at det stiller lidt større krav til skolens ledelse og bestyrelse, når der skal findes lærere, som ikke kun skal undervise i deres linjefag, men også i nabofag. Det er bare ikke et problem, da lærerne findes og sagtens kan levere den nødvendige faglighed.

Men hvad så med prisen. Er det ikke frygteligt dyrt? Næh, det behøver det ikke være. En mindre skole med kun en linje enten til 9. klasse eller alene med indskoling og mellemtrin kan naturligvis have færre elever på enkelte årgange end det maksimalt mulige antal elever. Det kan også være klasserne er fyldt godt op fordi forældre udefra netop tilvælger en mindre skole? Måske kan den lokale mindre skole rumme flere elever med særlige behov og inkludere bedre? Og hvad er omkostningen ved at presse en masse elever fra en lokal skole ind på en anden skole for at fylde op? Dertil kommer den ekstra transport og formodentlig udvidelse af en anden skole.

Ofte har skolen også en større rolle i lokalsamfundet end blot at være skole. Den skaber som nævnt grundlag for børneinstitutionen. Ofte skaberne den også rammerne for det lokale foreningsliv, hvor idrætsforeningen bruger gymnastiksalen og andre lokaler. Det samme gør seniorklubben og landsbylauget. Børnene i byen bruger legeplads, skaterbane mv. En lokal skole står sjældent tom udenfor skoletiden.

Så en enkel spareløsning er ikke blot at lukke de lokale eller mindre skoler. Regnestykket er ikke så enkelt. Der skal selvfølgelig være lokal opbakning til skolen og den skal bruges, men det er sjældent problemet. Tilbage er den politiske holdning til om lokale skoler er gode for eleverne frem for alene at satse på store centrale skoler. Jeg ved godt hvor jeg står i den diskussion: Bevar de lokale skoler.