Flere boliger i de små bysamfund

Ja, det er så enkelt, at det kun kan gentages. Der er brug for boligudvikling i hele Køge Kommune, og ikke kun i udvalgte centrale områder. Vi har en række dejlige og levende landsbyer og mindre bysamfund, som vi skal give flest mulige muligheder for at udvikle sig. Derefter er det op til landsbyerne og deres beboere at finde den udviklingsvej de ønsker. De større muligheder for boligudvikling i landsbyerne har Venstre kæmpet for og haft god succes med i denne byrådeperiode. Men der er stadig mangel på boliger i de mindre bysamfund.

Køge Kommune oplever en kæmpe udvikling i disse år og kommer også til det i årene fremover. Det er jo ikke uden grund, at kommunen forventer 10.000 nye borgere inden for de nærmeste år. Det er rigtig godt, ingen tvivl om det. At Køge Kommune er attraktiv at flytte til skaber en positiv dynamik med bedre mulighed for jobskabelse og dertil et fremtidigt skattegrundlag, der kan sikre den kommunale service og velfærd vi efterspørger.

Udviklingen er i høj grad centeret omkring Køge by med Køge Nord station, Køge Kyst og Universitetshospitalet samt omkringliggende erhvervsområder. Det er sådan set ok at job- og boligudviklingen er stor omkring Køge. Nu skal vi så sørge for at udviklingen komme hele kommunen til gavn, og her kommer boligudviklingen ind i billedet. Lige for at slå det fast, så skal kommunen ikke ud og købe en masse jord, næh, den skal skabe planrammerne for at private jordejere og udviklere kan sætte i gang. Det er kommunens opgave på det her felt.

Det er i gang i det små, hvor den nye landdistriktspolitik muliggøre et mindre antal udstykninger i vores landsbyer – der hvor det nu engang er muligt. Men det er ikke nok. Hvis vi skal tiltrække både direktøren, funktionæren og sosu-assistenten, så skal vi have et bredt udbud af boligtyper og placeringer. Bygges der rækkehuse i de mindre bysamfund (det er dem, der er lidt større end landsbyerne), så bliver der også råd til en bolig for den sygeplejestuderende eller lærlingen. Der kan også blive plads til direktøren, som gerne vil bo på en stor grund på landet, men samtidig i et bysamfund.

Vi kan simpelthen ikke nøjes med boligudvikling i og lige omkring Køge by eller i Borup for den sags skyld. Hele kommunen har dejlige steder at bo, og det skal vi ikke være bange for at sætte skub i og dele med nye borgere. Derfor skal der boligudvikles i de mindre bysamfund.