Derfor er jeg er din stemme værd

Politik er rigtig mange ting og særlig lokalpolitik spænder over hele paletten i alle livets forhold. På den ene eller anden måde bliver de lokale myndigheder og dermed indirekte de lokale politikere indblandet i mange aspekter af den enkeltes liv. Det er derfor ikke ligegyldigt hvem, der sidder og tager beslutningerne i byrådssalen eller hvem, der sidder i borgmesterstolen for den sags skyld.

Heldigvis kan du gøre en forskel på de lokalpolitiske vilkår for dit liv. Du kan give din stemme til den rette kandidat, der kæmper for det, der betyder noget for dig. Den kandidat håber jeg på at være.

Som mennesker udvikler vi os gennem livet, og det gør man også som politiker. Jeg er stadig liberal og borgerlig, men jeg er nu nok mere pragmatisk i dag end i mine unge dage som VU’er på den meget liberale fløj. Det ændre dog ikke på grundvilkåret om at mennesket skal sættes før systemet, og at den enkelte bærer ansvaret for sit eget liv. Til gengæld har jeg intet imod at hjælpe dem, der har reelt behov.

I de seneste år og måske i sammenhæng med min egen voksende familie, har mit politiske fokus ændret sig mod det nære og lokale. Det gælder særligt udviklingsmulighederne i mit lokalområde, hvor der i dag er et aktivt liv i og omkring Algestrup og en god lokal skole og institution, som muliggør mange af aktiviteterne i byen. Det levende lokalsamfund i Algestrup og omegn består kun i fremtiden, hvis der arbejdes for det og det gives muligheder for udvikling. Det samme gælder for mange andre mindre samfund i kommunen, også der hvor skolen og institutionen er forsvundet.

Derfor er et personligt fokusområde udvikling i hele kommunen. Udvikling har i mange år under socialdemokratiske borgmestre været stærkt centralistisk, hvor de mindre bysamfund er blevet glemt. Men der bør også udenfor de større byer skabes muligheder for udvikling af både bolig, erhverv og kultur. Køge kommune er også de mange landsbyer og bysamfund udenom Køge by. Vi har et politisk ansvar for at skabe de brede rammer, og så jeg tror på, at folk vil det bedste for deres lokalområde.

Når jeg tænker lokalt, tænker jeg også på en velfungerende folkeskole. Det er vores ansvar, at folkeskolerne er fagligt velfunderet og løfter den centrale opgave det er, at give viden til vores børn. Faglighed fås ikke kun i større enheder og særligt i indskolingen har nærheden værdi. Vi skal stræbe efter en mangfoldighed i skoleudbuddet med en blanding af større og mindre skoler fordelt over hele kommunen. Nærhed og tryghed er ikke modsætning til faglighed.

En velfunderet kommunal service kommer ikke af sig selv. Til en start skal der indtægter til og det kræver bl.a. lokale virksomheder og jobs af mange typer. Vi skal derfor være stadigt bedre til at udvikle rammer, der tiltrækker erhverv og skaber jobs. Hvorfor sige nej til en driftig virksomhed, når vi kan spørge, hvordan de rette løsninger kan findes. Det skal være attraktivt og nemt at både starte og udvikle sin virksomhed, og mødet med kommunen skal være smidigt og understøtte jobskabelse.