Byg boliger i Algestrup

Algestrup er den sydligste landsby i kommunen og med sit opland et dejligt sted at bo. Jeg ved det, jeg bor jo selv lidt uden for byen. Faktisk er det slet ikke en landsby jf. Køge Kommunes definitioner, hvor der er 33 landsbyer, men et mindre bysamfund. Og det er jeg faktisk godt tilfreds med, for det giver langt flere muligheder for Algestrup. Landsbyerne er nogenlunde afgrænsede, og der er ofte kun mulighed for mindre udstykninger. Nogle beboere har også valgt landsbyerne til netop af den grund. Men Algestrup har potentiale for at blive større og i endnu højere grad være et centrum for vores område – Alkeland.

Jeg har, som privatperson og som aktiv i Alkene, arbejdet for at give Algestrup muligheden for at få lov til at vokse med flere boliger. Algestrup (på begge sider af banen) har ca 400 husstande og omkring 1200 indbyggere. Selvom det lyder af mange, så er det ikke nok til at drive en dagligvarebutik i området, ligesom Algestrupskolen gentagne gange er blevet forslået lukket af forvaltning og enkelte partier i byrådet. Det kan ændre sig med flere boliger og flere børnefamilier.

Algestrup har også den udfordring, at boligmassen er ret ens. Næsten alle huse er parcelhuse eller lignende. Kun Byskovparken byder på mindre boliger. Vi mangler derfor mindre boliger til de ældre, der gerne vil sælge deres større huse; til de små familier med en enkelt voksen eller den nye familie, der skal købe første gang. Samtidig har vi naturen og herlighedsværdierne til at tiltrække de økonomisk stærke familier, der gene vil være del af et mindre bysamfund, men ønsker en stor grund. Vi har i dag ikke nok byggegrunde til opnå det, byen mangler.

Det nye byråd skal vedtage den kommende kommuneplan i starten af perioden. Der ligger allerede et færdigt forslag på bordet fra det nuværende byråd. Det er her Alkene, jeg og andre har forslået, at udvide Algestrup mod vest på marken bag skolen. Jeg ved, at der er et areal med i den kommende kommuneplan, så det er vigtigt, at der i det nye byråd er kræfter, som vil bakke op om den mulighed. Det er dog ikke gjort med kommuneplanen, da Algestrup ligger udenfor fingerplanen, og vi derfor skal have dispensation fra Erhvervsministeriet for at kunne udvide byen med flere boliger. Men kommunens samarbejde og velvilje er første skridt.

Jeg vil rigtig gerne se Algestrup vokse, og jeg vil meget gerne sidde med ved bordet og presse på for at det lykkes, ligesom der også skal presses på for at udvidelsen bliver med tilstrækkeligt mange boliger, så det får en positiv betydning for skolen, byens liv og kan give en dagligvarebutik til Algestrup igen. Jeg håber på din stemme til at sikre mig en plads i byrådet og mulighed for at arbejde for Alkeland.