Socialdemokratiet modarbejder det lokale handelsliv

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har netop besluttet, at Køge Torv skal lukkes for al biltrafik syv lørdage i skolernes sommerferie. Det sker bl.a. for at til kortlægge konsekvenserne af en evt. permanent lukning af Køge Torv. Det er dog meget svært ved at forstå, hvorfor flertallet, herunder socialdemokraterne i Teknik- og Miljøudvalget, har stemt for denne beslutning. Køge Handelsstandsforening har netop gennemført en stor undersøgelse blandt deres medlemmer, der konkluderer, at et meget markant flertal frygter, at beslutningen vil skade omsætningen. Socialdemokraterne er derved med til at modarbejde de lokale butiksejere og skade handelslivet, når de ønsker at spærre Torvet af.

Det glæder mig, at Venstres to medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, Ole Hansen og Helle Lynge Nielsen, forslog et kompromis, hvor bilerne kunne få lov til at passere Torvet på en ensrettet strækning på de bilfri lørdage. Forslaget blev dog ikke vedtaget og de valgte ikke at stemme imod forsøget.

Det er mærkværdigt, at bl.a. socialdemokraterne i Køge Byråd på den her måde modarbejder det lokale handelsliv, når alle ved, at det i forvejen står sløjt til med omsætningen pga. den internationale finanskrise. Et velfungerende handelsliv er simpelthen betinget af, at kunderne har mulighed for at komme til og fra bymidten i bil.

Samtidig er der tilsyneladende forskel på, hvad Socialdemokraterne lover, og hvad de rent faktisk gør. Marie Stærke (S) udtalte i marts måned (4/3/2009): ”Vi skal skabe den bedst mulige service overfor det lokale erhvervsliv.” i et interview til Køge Onsdag omhandlende, hvordan Køge Kommune skulle føres sikkert gennem finanskrisen. Det er derfor ikke troværdigt for Socialdemokraterne, når Marie Stærke på den ene side giver løfter til det lokale handelssliv, mens hendes partifæller samtidig er varme fortalere for et erhvervsfjendtligt tiltag som dette.