EU skal være frihedens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et frihedens EU – og det er et godt bud. Det er ikke lige meget hvor man sætter sit kryds, og vil man friheden frem for bureaukratiet, så er det en af Venstres kandidater, der skal sættes kryds ved.

Man kan have forskellige idéer til hvad EU skal beskæftige sig med. Men når alt kommer til alt, så mener Venstre, at det er EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at arbejde på de overordnede linjer. Der skal fokuseres på de problemstillinger vi ikke kan løse hver for sig i de enkelte lande. Det er samtidig den eneste måde hvorpå vi kan begrænse bureaukratiet. De rigtige streger skal tegnes i sandet og de optimale rammer sættes for at sikre en fornuftig udvikling i EU. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men en sikring af frihedsværdierne, som vi kender dem i Danmark, er et oplagt sted at starte. Venstre skal derfor gøre de danske værdier om frihed og ligestilling til europæiske værdier. Det skal slås fast, at alle har ret til at tænke, tale og tro som de selv finder bedst uden at blive begrænset af hverken myndigheder eller fundamentalistiske grupperinger. Venstre vil bl.a. kæmpe for minoriteternes forsamlingsfrihed i Europa og for at sikre ligestilling mellem køn og seksualitet.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Louise Feilberg. Læs mere på www.louisefeilberg.dk.