Gennemse Tag

Teknologi

Vigtigt med ny teknologi i kommunerne

I deres seneste nummer af Momentum har KL en artikel om anvendt borgernær teknologi (nogen må kunne finde på et bedre ord for det), som kommunerne virkelig er ved at sætte skub i. Skubbet kommer nok i høj grad som følge af de nødvendige besparelser efter krisen, men det er stadig et skridt i den rigtige retning. Og det kan kun gå for langsomt med at komme frem i bussen på det her område!

Kommunerne skal løbende blive mere effektive – ligesom det private erhvervsliv! Og hvorfor ikke inddrage nye teknologier sammen med borgernes stigende forventning om enkle løsninger i deres kontakt med kommunen, som ikke betyder flere timers ventetid i den fysiske borgerservice…

Nogle af eksemplerne på den nye teknologi er “Affaldskurve der selv komprimerer affaldet, computere med touch-skærm sat til tv’et, så ældre borgere kan kommunikere med hjemmehjælpen via direkte videokontakt, og intelligente lagerstyringssystemer, der holder styr på bibliotekets bøger”. Og kommunerne går stadigt mere i gang med opgaven, da en opgørelse fra Anvendt Borgernær Teknologi-fonden (ABT-fonden) viser at kommunerne løb med “71,4 millioner kroner svarende til 75 procent af de midler, ABT-fonden uddelte i 2010, mens regionerne fik 21 procent og staten de sidste fire procent. Meget har dermed ændret sig i forhold til 2009, hvor kommunerne kun fik andel i lidt over 20 procent af midlerne. Og flere kommuner er også kommet til, så hele 61 kommuner nu er involveret i et eller flere projekter støttet af ABT-fonden.” (Begge citater er fra artiklen Kommuner satser på teknologien i KL’s nyhedsbrev Momentum)

Hvorfor den teknologi forskrækkelse?

Så er erhvervsjournalist og teknologinørd (meget positivt ment) Dorte Toft igen fremme i skoene på sin blog “Bizzen” med en helt relevant undren over folks frygt for den nye teknologi, som kan hjælpe så mange. Denne gang er det folkeskolens naturvidenskablærer og Etisk Råd, som får en fortjent røffel for de skræmmebilleder de fremmaner om roboteknologien.

Blogindlægget kan du selv læse her. Det er super relevant og samtidig er perskeptiverne for dansk teknologisk udvikling skræmmende. Det er faktisk umuligt for mig at forstå, hvorfor folk straks se Terminator cyborgs og lignende dødsmaskiner for sig, når talen falder på robotter – og nu føler jeg det også selv nødvendigt at starte med en reference til det! Det er jo på ingen måde den mest oplagte personlige eller kommercielle brug af teknoligien.

Vores samfund er ikke oversvømmet af Terminators, men af fredelige industrirobotter, selvkørende støvsugere og ældrevenlige sæler. Specielt sidstnævnte viser de sociale og meget positive muligheder i teknologien. Når ældre demente liver op ved mødet med robotteknologi i plys, så bør vi andre slappe lidt af og se på mulighederne i teknologien, fremfor at fokusere på de meget lidt sandsynlige tendenser, som kan virke skræmmende.

Man kan harselere længe over den irationelle frygt og den ærgerlige betydning for Danmarks udvikling. Vi har alle muligheder for at komme i front på det her område, hvor vores høje vidensniveau i samfundet kan bruges til at skabe god forretning. Men det skal ikke tage humøret fra mig! Jeg vil opfordre alle til at tage godt imod de teknologiske og økonomiske muligheder – og lad være med at sætte frygten først. Og denne opfordring skal specielt lyde til undervisningsmiljøet, da fremtidens udvikling starter her.

EU’s fremtid – fremtidens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et godt bud. Det er nemlig ikke lige meget hvor man sætter sit kryds og hvem man stemmer på – det har stor betydning for de politikker, der føres ud i livet og som påvirker den europæiske og danske hverdag.

Man kan have mange forskellige ønsker til hvad EU skal beskæftige sig med. Man kan også have særinteresser inden for egne bestemte felter. Men når alt kommer til alt, så er det EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at se på de store overordnede linjer. Der skal tegnes de rigtige streger i sandet og sættes optimale rammer for at sikre en fornuftig udvikling i EU’s medlemsstater. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men miljø og energiområdet er et oplagt sted at starte. Udvikling af området kan både være med til at løse flere grænseoverskridende problemer, og det kan skabe bæredygtig vækst og jobs i landene. Det er specielt interessant i en krisetid. Derfor er et af Venstres temaer i valgkampen en grøn jobpakke, hvor den europæiske energiforskning skal fordobles. På sammen måde skal der skabes bedre vilkår for udveksling af miljøteknologi ved at arbejde for globalt at fjerne told på den type teknologi. Begge tiltag kan være med til at skabe jobs i Danmark.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Bent Claudi Lassen. Læs mere på www.claudilassen.dk