Gennemse Tag

skolepolitik

Derfor skal Alkestrupskolen stadig bevares

Ændret skoledistrikt Alkestrupskolen kortHøringssvar vedr. forslag til strukturændringer for Alkestrupskolen

Stor betydning for Alkestrupskolen og lokalsamfundet

Det er ærgerligt endnu engang at se hvordan de mindre skoler, herunder Alkestrupskolen, bliver sendt i på en usikker rystetur, når de igen bliver foreslået lukket eller kraftigt reduceret for at omprioritere midler. Det er i den forbindelse ikke kun skolerne det går ud over, men de omkringliggende lokalsamfund lider i høj grad også. Den lokale skole er måske ikke det eneste vigtige i et landsbysamfund, men den har en meget vigtig betydning som et af samlingspunkterne i et lokalområde.

Læs Videre

Alkestrupskolen skal have tak for en god debat

Skolebestyrelsen for Alkestrup Skole inviterede her til aften politikere og vælgere til et interessant og velbesøgt debatmøde om udviklingen af skolerne og særligt de lokale mindre skoler i landsbyer som Alkestrup. Der var også spørgsmål til andre emner i løbet af aftenen, men hovedtemaet var skolepolitikken og politikken for kommunens mange landsbysamfund med fokus på Alkestrup, naturligvis

Jeg vil sige skolebestyrelsen og Alkestrupskolen tak for et rigtig godt debatmøde. Det var vel planlagt og styret med to klare temaer/spørgsmål til politikerne – hvilket de fleste kunne holde sig inden for. Det var samtidig dejligt at opleve en fyldt sal med interesserede beboere fra Alkestrup og omegn, men også repræsentanter fra alle de politiske partier, som ikke var bange for at svare for sig. Nogle var dog bedre forberedt end andre – det blev også kommenteret på stolerækkerne omkring mig…

Jeg er glad for at være opvokset i Alkestrup og omegn, og haft min barndom dér. Jeg har måske ikke været så opmærksom på det i årene hvor jeg boede andre steder og studerede og arbejde i København. Men nu hvor jeg har været tilbage nogle år, bosat mig permanent og fået kæresten med, så gror glæden og interessen for området igen.

Alkestrup og omegn er et af de mange lokalområder i kommunen vi skal udvikle og ikke afvikle. Vi har ikke brug for en aktiv Køge By med en masse sovelandsbyer omkring. Vi skal skabe mulighederne for liv og udvikling i lokalsamfundene. Det skal være nemt at udstykke byggegrunde, det skal være muligt at starte små virksomheder, vi skal ikke bare lukke skoler og børnepasning. Initiativerne skal oprinde lokalt, men fra politisk hold skal der skabes mulighederne for at de kan udvikle sig og ikke det modsatte.