Gennemse Tag

ledelse

Højere offentligt sygefravær – et ledelsesproblem

Når det offentlige sygefravær er for højt er det et ledelsesproblemBerlingske bragte i går den d. 26. april historien om, at der er et markant højere sygefravær i det offentlige end det private, når man ser på plejepersonalet i ældresektoren. Artiklen er baseret på en analyse fra Cepos.

Det interessante er forklaringen bag det højere offentlige sygefravær. De enkelte medarbejdere har samme uddannelse – de fleste som elever hos kommunerne. Det har jeg endda et personligt kendskab til. Det kan dog tænkes at det er de særligt arbejdssomme eller ambitiøse, som søger jobs hos de private udbydere, men det er spekulation. Borgerne er i princippet også de samme, da alle borgere har muligheden for frit valg. Derfor bør det ikke være flere særligt tunge borgere hos kommunen.

Jeg tror ikke der er lavet undersøgelser af eksemplvis alders-, eller kønsfordelingen hos den private hhv. den offentlige ældrepleje. Ej heller af hvordan borgerne fordeler sig på typer og plejeniveau. Til dels vil det af privatlivshensyn glæde mig, hvis den type oplysninger ikke findes, men det er en anden historie.

Hvis man sætte alt det ovenstående lige og se på den store forskel mellem offentlig og privat, samt den markante forskel mellem kommunerne, så er der ledelsen tilbage. Og det er sikkert også her problemet ligger. Der findes helt klart gode ledere i det offentlige – ogsåp ældreplejen, men der er ikke nok fokus på ledelse i det offentlige generelt. Der rekruteres ikke udfra ledelsesevner først, men udfra at de pågældende er fagpersoner, som har arbejdet med området – altså på gulvet. Det er et forkert fokus, da en god hjemmehjælper ikke nødvendigvis gør en god leder. Ledelsesevner bør komme først.

Jeg har ikke den gyldne løsning, men de offentlige instituationer skal virkelig prioritere ledelse først. En god leder kan inspirere folk og få den til at ville jobbet og samarbejdet mod større mål. Også selvom den pågældende ikke kommer fra samme faglige område. Jeg er ikke den første der skriver om dette, og jeg kan henvise til en god og fyldig kommentar på bloggen Politik-tak.

Venstre vil bedre skoler

Vi vil i Venstre løfte Køge Kommunes folkeskoler op på et nyt og højere niveau. Vi har et ambitiøst, men ikke urealistisk, mål om, at Køges Kommunes folkeskoler skal udvikles til at være blandt landets bedste. Det er en opgave der tager tid at gennemføre, men Venstre kan vise vejen.

Venstre vil forbedre de fysiske rammer på skolerne. Både elever og medarbejdere har krav på, at der er rent og pænt på kommunens folkeskoler. Derfor vil Venstre opgradere den daglige rengøring og den overordnede renovering af skolerne. Ved samtidig at sætte fokus på særlige energirenoveringer i private partnerskaber er det muligt at gøre de fysiske rammer meget attraktive, samtidig med at udgifterne kan holdes på et lavt niveau.

Men en ting er bedre fysiske forhold. Venstre vil også styrke den enkelte folkeskole gennem mere ansvar og professionel fællesledelse. Vi ønsker at flytte store dele af det administrative ansvar væk fra rådhuset og ud til folkeskolerne. Det vil give den enkelte skole friere hænder i dagligdagen, og samtidig kan beslutningerne træffes tættere på elever og ansatte. Derudover ønsker vi mere samarbejde omkring ledelse og undervisning mellem skolerne – der skal drages nytte af hinandens spidskompetencer og evner.

Venstre har visionerne og de løsninger, som der skal til for at sikre en folkeskole blandt de 10 pct. bedste. Sæt derfor dit kryds ved Venstre og gerne personligt.