Gennemse Tag

kommunalvalg 2013

Venstre fører en sober valgkamp i Køge

Det, for nogen, famøse Palle Svendsen banner ved Køge Rådhus d. 5. oktDet gør vi også ved kampagner i Køge By, selvom man kunne få et andet indtryk af Maria Jacobsens (S) læserbrev forleden. Jeg var selv tilstede på torvet d. 5. okt. og i gaderne omkring, men kan ikke genkende Marias billede af de mange borgere, der ikke syntes om hvor vi stod og gik. De borgere jeg og mine medkandidater talte med var ikke interesserede i formen, men derimod i indholdet – den politik Venstre ønsker at føre i Køge byråd, hvis vælgerne giver os mandaterne til det.

Og interessen var stor for høre om alternativerne til det nuværende S og SF styrede flertals politik. Dem jeg talte med ønskede, at vi politikere fokuserede mere på kernevelfærden for børnene, skoleeleverne, de ældre og langt mindre på prestigebyggerier, hvor vi ikke har det rette beslutningsgrundlag til bare at køre derudaf og ej heller midlerne til bygge fx et stort fint kulturhus i Køge By.

Venstre vil gerne udvikle Køge by og Køge kommune

Det betyder naturligvis ikke, at Venstre er imod udvikling i Køge by. Vi synes blot vi skylder borgerne, at beslutningerne træffes på det rette grundlag, så vi netop udvikler og ikke afvikler Køge by og Køge Kommune. En erstatning for teatersalen på Teaterbygningen er vi heller ikke imod, men vi tror mere på en midlertidig løsning nu og så en permanent, måske forkromet, løsning når tiden og økonomien er til det. En snarlig løsning, mener jeg, kunne være ifm. en hal/teatersal som del af Køge Park eller et samarbejde om en opdatering af Køge Gymnasiums store sal.

Maria Jacobsens kritik er derfor noget mærkværdig, da den kun forholder sig til formen – hvor man står og går. Det tror jeg ikke er det væsentligste for kommunens borgere. Fokus bør vel være på politikken: Hvor er det oppositionen og flertalsgruppen ser forskelligt på løsningen af udfordringerne i hele Køge Kommune. Jeg vil langt hellere bruge tiden til at diskutere netop det med vælgerne.

Jeg vil derfor ikke undskylde for, at Venstre var spontane og ikke havde bestilt plads på torvet, hvor bl.a. S og SF havde stande opstillet. Vi var til gengæld ekstra fleksible med byrådskandidater på torvet, i Vestergade, i Brogade, i Nørregade og foran rådhuset med flyers, balloner, vindmøller og et par bannere med vores borgmesterkandidat Palle Svendsen – til glæde for de fleste.

En dejlig kampagnelørdag på Køge torv

Mads Møller deler materiale ud til vælgerne på Køge Torv d. 5. okt 2013

Tak for nogle dejlige kampagnetimer på Køge Torv i dag. Det går både til de andre byrådskandidater fra Venstre i Køge og særligt til de vælgere jeg fik nogle gode snakke med  – og delt en masse balloner, vindmøller og politiske flyers ud til.

Mens en god del af Venstre i Køges bestyrelse og kandidathold var til Venstres landsmøde i Odense for bl.a. at sikre Christian Federspiel genvalg til Venstres hovedbestyrelse, så valgte vi andre lidt spontant at mødes i vores valgbutik og gå på Køge Torv med flyers, balloner, vindmøller – og et par bannere med vores borgmesterkandidat Palle Svendsen, nu han ikke havde mulighed for at være to steder på samme tidspunkt.

At vi var spontane og ikke havde bestilt plads på torvet, hvor både S, SF og K havde boder opstillet, var da lidt ærgerligt, men til gengæld var vi ekstra fleksible med byrådskandidater på torvet, i Vestergade, i Brogade, i Nørregade og foran rådhuset. Ja, det sidste var ikke alle socialdemokraterne glade for, men vi hørte nu ingen klager fra dem det hele handler om: borgerne og vælgerne i Køge Kommune.

Liselotte Nyboe i samtale med interesseret vælger

Vi havde derimod nogle rigtig frugtbare diskussioner og samtaler med interesserede vælgere, der også kom med gode input og kommentarer til vores politik og politiske udmeldinger. Netop derfor sætter man flere timer af på en lun og solrig efterårsdag til politik og snak med kommunens borgere.

De små lokale folkeskoler – hvorfor skal de bevares?

Alkestrupskolen
Foto: Elmer Madsen, sn.dk

Jeg fik i dag et rigtig godt spørgsmål på om hvorfor, jeg synes, det er vigtigt at bevare de mindre lokale skoler – hvad mine argumenter er. Og dem giver jeg gerne en smagsprøve på jf debatten på FB:

Først og fremmest køber jeg ikke præmissen om at små skoler leverer dårlig undervisning og store levere god, som jeg synes det tit fremføres. Mange fri- og privatskoler er små skoler og de klarer sig generelt godt målt på faglighed, forældreinddragelse, skolens liv mv.

Høj faglighed handler i høj grad om gode undervisere og gode ledere – her skal vi stille de rette krav. Og så skal forældrene have reel indflydelse i bestyrelserne og være aktive omkring skolens liv. Det ansvar tager mange forældre allerede, men med større indflydelse tror jeg forældrene kan bidrage endnu mere positivt til den enkelte skoles udvikling.

De mindre lokale skoler kan også være et grundlag for en tryg barndom og et aktivt lokalt foreningsliv i landsbyer og bysamfund, som ellers mange steder er ved at udvikle sig til parcelhuskvarterer på landet. Det skal ikke være det bærende argument, men jeg synes det er en væsentlig sidegevinst at tage med.

Det er naturligvis væsentligt, at ingen skoler elle andre institutioner blot holdes kunstigt i live. Derfor skal en lille lokal skole heller ikke nødvendigvis forstås som en skole til 9’ende klasse. Det kan sagtens være en skole med indskoling og mellemtrin hvorefter eleverne flytter til en større skole i udskolingen – evt i decideret udskolingsskole, hvor elever fra flere mindre skoler samles. Det prøvede jeg selv i sin tid og det virkede rigtig godt – vi gik lidt fra at være børn på en tryg lille skole til at være (pre)unge og mere selvstændige på den større. En god kombination.

 

Alkestrupskolen inviterer forøvrigt til borgermøde om “Skolen og dens betydning i vores lokalsamfund” i morgen d. 2. okt. kl 19.00. Her glæder jeg mig til at kigge forbi og høre de forskellige bud på det fremtidige skolevæsen i Køge. Nogle partier i Køge Byråd, herunder særligt Socialdemokraterne, vil jo gerne lukke de små skoler. Det tror jeg ikke på er den rigtige vej at gå.