Gennemse Tag

Køge Park

Køge Park for breddeidrætten

Køgehallernes bestyrelse er kommet med et rigtig godt indspark til debatten om Køge Park. Her trækkes nemlig et vigtigt aspekt ind – Køge Park er ikke kun for eliteidrætten i form af HB Køge, men ligeså meget et projekt til gavn for breddeidrætten, hvis en ny hal tænkes ind i projektet.

Køge park som et projekt for breddeidrætten kan blive tilfældet ved en samlet løsning, hvor der bygges en ekstra hal og teatersal ind under tribunen på sydsiden af Køge Park mod de eksisterende Køgehaller. Det giver også mulighed for en velplaceret restaurant og en flot hovedindgang. Tag et kig på de mange offentliggjorte tegninger til Køge Park. Dér er allerede taget højde for muligheden. Projektet er klart og behovet er til stede jf. de seneste kommunale analyser.

Det er et meget spændende projekt, som på perfekt vis vil sikre øgede muligheder for både bredde- og eliteidrætten. Og så kommer forslaget fra de mange foreninger og brugere af området. Det er faktisk det bedste. Den seneste analyse Køge kommune har foretaget viser klart, at hvis man politisk ønsker en større halkapacitet i Køge Kommune, så er det i Køge by behovet eksisterer. Det gjorde det for øvrigt også for nogle år tilbage, da den forrige analyse blev lavet.

En Park for hele Køges idrætsliv

En ny hal/teatersal og Køge Park i ét giver mange muligheder for, at både hal og hele området omkring Køge Park kan bruges af langt flere foreninger og idrætsgrene end i dag som fx bordtennis og bueskytter. Samtidig vil et fælles projekt indfri både nu- og fremtidens krav til en række af vores succesfulde idrætsgrene, som udover fodbold tæller basketball, håndbold, kricket og gymnastik. De mangler opvisningsbaner med tilskuerkapacitet inde som ude.

Det kunne samtidig være en god løsning for Musikforeningen Bygningen, når Teaterbygningens sal forsvinder i 2014 og vi ikke har råd til at smide 100+ millioner efter et prestigekulturhus i en krisetid. Det sidste er der flere holdninger til, men jeg ønsker ikke at spare kerneydelser og varme hænder væk for at finde de midler nu. Det må venter til bedre tider, og andre løsninger findes i stedet.

Tænk en sportshal og teatersal ind i Køge Park

Her er et rigtig godt indspark fra Køge Hallerne om de mange muligheder i en tænkning af Køge Park og en ekstra hal og teatersal i Køge By. Tegningerne ligger allerede klar med hallen indbygget i Køge Parks sydside.

Det kan kaldes en hal og teatersal med tribune på siden og en restaurant på toppen, eller en tribune med en hal nedenunder. Det kan komme an på perspektivet, men det er et meget spændende projekt, som på perfekt vis sikre øgede muligheder for både bredde- og eliteidrætten. Og så komme forslaget fra brugerne selv. Det er næsten det bedste.

Den seneste analyse Køge kommune har foretaget viser klart, at hvis man politisk ønsker en større halkapacitet i Køge Kommune, så er det i Køge by at behovet eksisterer. Det gjorde det forøvrigt også nogle år tilbage, da den forrige analyse blev lavet.

Det kunne samtidig være en god midlertidig løsning for Musikforeningen Bygningen, når Teaterbygningens sal forsvinder og vi ikke har råd til at smide 150-300 mio.kr. efter et prestigekulturhus til ære for Marie Stærke. Ja, det er min fortolkning, og den er måske ikke pæn, men jeg ønsker ikke at spare kerneydelser og varme hænder væk for at finde de midler. Kommunen har dem jo ikke bare liggende.

Et godt citat fra læserbrevet af Kai Jensen, næstformand i Køge Hallernes bestyrelse:
“Køge Park skal ses som et stort hjul, hvor alle foreningerne indgår som egerne i hjulet og hvor egerne/effekten af en samlet løsning er en langsigtet investering, hvor sundhed og idræt – integration, samt seniortiltag og dagpleje/børneaktiviteter, smalle idrætsgrene og Kommunes øvrige kulturliv på alle planer i dagtimerne – kan tænkes ind”