Gennemse Tag

Køge Kommune

Øget faglighed og trivsel i vores skoler

Vi vil i Venstre skabe øget faglighed og trivsel i Køge Kommunes folkeskoler. Vi ønsker en folkeskole, der både kan løfte de svageste og udfordre de dygtigste elever. Det skal ske gennem brug af læringsstile, mentorordninger og holddeling, da det er vigtige redskaber, som vi blot skal turde bruge noget mere. Det er en del af Venstres ambitiøse, men ikke urealistiske, mål om, at Køges Kommunes folkeskoler skal udvikles til at være blandt landets bedste.

Vi vil i Venstre forbedre trivslen for både elever og medarbejdere og belønne lokale gode trivselsinitiativer. Et godt og sundt arbejdsmiljø er afgørende for, at både elever og medarbejdere trives i hverdagen. Elevernes indlæring bliver forbedret og sygefraværet falder blandt de ansatte, når der er et godt arbejdsklima. Derfor ser Venstre kun fordele ved at sætte øget fokus på at forbedre trivslen.

Ved folkeskolens slutning skal vi give de unge en god start på voksenlivet. En god og kyndig uddannelsesvejledning i grundskolen er afgørende for, at den enkelte elev kommer ind på rette kurs. Vi vil sikre, at de unge mennesker vælger den udannelsesretning, som er rigtig for dem. Ved at opprioritere uddannelsesvejledningen kan vi således også være med til at forebygge den høje ungdomsarbejdsløshed i Køge Kommune.

Venstre har visionerne og de løsninger, som der skal til for at sikre en folkeskole blandt de 10 pct. bedste. Sæt derfor dit kryds ved Venstre og gerne personligt. Læs mere på koegevenstre.dk.

Nye jobs gennem en attraktiv erhvervskommune

Det er helt afgørende for kommunens fremtid, at vi får flere mennesker i arbejde. En øget beskæftigelse skal være med til at sikre, at der ikke skal skæres på den borgernære service, og at skat og grundskyld kan holdes i ro. Køge skal derfor udvikles til at være en attraktiv erhvervskommune.

Venstre vil, at Køge Kommune og erhvervslivet sammen får skabt 2000 nye jobs over de næste fem år. Erhvervslivet skal sikres en hurtigere og mere fleksibel kommunal sagsbehandling. Bl.a. skal kommunens nye erhvervssekretariat udvikles til reelt at være én indgang til kommunen. Der skal også etableres et opsøgende team, som på eget initiativ præsenterer attraktive virksomheder for mulighederne ved at flytte virksomheden til Køge Kommune.

Vi skal også kunne tilbyde den type grunde, som virksomheder efterspørger. Det skal ikke være kommunen, som vurderer, hvilken type grunde der er brug for. Venstre vil sikre en reel dialog, hvor det bliver lyttet til virksomhedernes ønsker og behov. Dertil ønsker Venstre, at der skal etableres væksthuse for vidensbaserede opstartsvirksomheder og mindre vækstvirksomheder. Det skaber lokale jobs.

En anden forudsætning for at være en attraktiv erhvervskommune er, at det er nemt og billigt for medarbejdere at bosætte sig tæt på arbejdspladsen. Derfor skal kommunen i højere grad udbyde og sælge grunde til private på markedsvilkår frem for at fastholde et kunstigt højt prisniveau. Nye ressourcestærke borgere skaber indtægter til kommunen.

Venstre har visionerne og de løsninger, som der skal til for at skabe 2000 nye jobs og en attraktiv erhvervskommune. Sæt derfor dit kryds ved Venstre. Læs mere på koegevenstre.dk

Skolerne fortjener energirigtig renovering

Vi kan alle være enige om, at vores skoler og andre institutioner generelt trænger til en kærlig hånd. Selvom der de seneste år er blevet brugt penge på renoveringer, så er der lang vej endnu, før vi kan være tilfredse. Men hvis udfordringerne skal overkommes, så skal der nytænkning til. Derfor er Venstre kommet med et forslag om brug af private offentlige partnerskaber til at sikre den løbende og energirigtige renovering.

Alle ved at det normalt er vedligeholdelsen af kommunens bygninger og veje, der står for skud, når kommunen mangler penge. Og det gør den jo desværre i øjeblikket under ledelse af Socialdemokraterne og DF. Men det behøver ikke være sådan. De fysiske rammer kan forbedres, og der kan foretages energirigtige renoveringer uden omkostninger for Køge – andre kommuner har allerede vist vejen.

Venstre har tidligere foreslået, at man også i Køge gør brug af ESCO-modellen (Energy Service Company). Her indgår kommunen i et partnerskab med en privat ESCO-virksomhed, der stiller garanti for en given årlig besparelse ved de projekterede energirenoveringer. Dermed kan der reelt foretages ’gratis’ energirenoveringer, da de årlige energibesparelser går til betaling for de omkostninger, der er forbundet med selve ombygningen. Viser det sig mod forventning, at det ikke er muligt at opnå de garanterede energibesparelser, så vil det være ESCO-virksomheden og ikke kommunen, der hæfter.

Stem derfor personligt på en Venstre kandidat hvis du vil sikre innovation og nytænkning i kommunen.