Gennemse Tag

jobs

Hvordan skaber vi flere jobs?

Der er gang i udviklingen i Køge Kommune disse år. Et universitetssygehus er på vej med sundhedsvirksomheder i hælene, en Køge Nord station med et nærliggende område ”skabt” til videnvirksomheder. Det giver mange muligheder for nye virksomheder og nye jobs. Men hvordan udnytter vi mulighederne, så virksomheder og jobs ender i Køge og medarbejderne også flytter til Køge?

Ved at gøre HELE Køge Kommune attraktiv for nye virksomheder og nye borgere. Vi skal have en hurtig og enstrenget erhvervsservice med streg under service. Det skal være nemt at finde frem til den rette medarbejder og få den rette rådgivning.

Der skal også være hurtigere og billigere at få en sag behandlet. Sagsgebyrer skal ikke være en ekstra skatteskrue på erhvervslivet. Langsom sagsbehandling, bøvl og høje omkostninger skræmmer virksomhederne væk – og så mister vi jobs. Dét er Køge Kommunes borgere og virksomheder ikke tjent med. Der skal erhvervs- og vækstvenlige øjne til i Køge.

Selvom mange af projekterne de næste år er placeret i den østlige del af kommunen, så behøver udviklingen ikke stoppe ved bygrænsen. Der er vores, politikerens, ansvar at skabe grobunden for udvikling i hele kommunen. Venstre kan og vi vil!

2000 nye job i kommunen

Det er ingen hemmelighed, at Køge Kommune er inde i en turbulent tid med store underskud på budgettet de næste år. En flertalsgruppe med Socialdemokraterne i spidsen har fundet deres løsning på problemerne: højere skatter. Men det er ikke en langsigtet løsning, og det er ikke Venstres løsning!

Man skaber ikke holdbare indtægter ved at tage flere penge fra de eksisterende borgere. Venstre vil derimod sikre vækst og udvikling i Køge Kommune ved at skabe grundlaget for 2000 nye jobs over de næste fem år. Det er ikke en nem opgave, men i Venstre tør vi komme med visionerne for en økonomisk sund kommune.

Finanskrisen har medført, at der også i Køge Kommune er blevet flere ledige. Der skal nu sættes en modoffensiv ind. Men Venstres ambitiøse mål om 2000 nye jobs indenfor de næste fem år kommer ikke af sig selv. Første skridt på vejen er, at politikerne på rådhuset konstant skal tænke over, hvordan nye politiske tiltag påvirker beskæftigelsen. Dernæst skal der sættes øget fokus på erhvervslivets vilkår, aktiveringsindsatsen og integrationsområdet.

Det er afgørende for kommunens fremtid, at der komme flere mennesker i arbejde. En øget beskæftigelse skal være med til at sikre, at der ikke skal skæres på den borgernære service, og at skat og grundskyld kan holdes i ro. Metoden til at nå dette mål er at udvikle Køge til at være en attraktiv erhvervskommune, der tiltrækker nye vækstvirksomheder og hvor eksisterende kan finde plads til vækst.