Gennemse Tag

Beskæftigelse

Nye jobs gennem en attraktiv erhvervskommune

Det er helt afgørende for kommunens fremtid, at vi får flere mennesker i arbejde. En øget beskæftigelse skal være med til at sikre, at der ikke skal skæres på den borgernære service, og at skat og grundskyld kan holdes i ro. Køge skal derfor udvikles til at være en attraktiv erhvervskommune.

Venstre vil, at Køge Kommune og erhvervslivet sammen får skabt 2000 nye jobs over de næste fem år. Erhvervslivet skal sikres en hurtigere og mere fleksibel kommunal sagsbehandling. Bl.a. skal kommunens nye erhvervssekretariat udvikles til reelt at være én indgang til kommunen. Der skal også etableres et opsøgende team, som på eget initiativ præsenterer attraktive virksomheder for mulighederne ved at flytte virksomheden til Køge Kommune.

Vi skal også kunne tilbyde den type grunde, som virksomheder efterspørger. Det skal ikke være kommunen, som vurderer, hvilken type grunde der er brug for. Venstre vil sikre en reel dialog, hvor det bliver lyttet til virksomhedernes ønsker og behov. Dertil ønsker Venstre, at der skal etableres væksthuse for vidensbaserede opstartsvirksomheder og mindre vækstvirksomheder. Det skaber lokale jobs.

En anden forudsætning for at være en attraktiv erhvervskommune er, at det er nemt og billigt for medarbejdere at bosætte sig tæt på arbejdspladsen. Derfor skal kommunen i højere grad udbyde og sælge grunde til private på markedsvilkår frem for at fastholde et kunstigt højt prisniveau. Nye ressourcestærke borgere skaber indtægter til kommunen.

Venstre har visionerne og de løsninger, som der skal til for at skabe 2000 nye jobs og en attraktiv erhvervskommune. Sæt derfor dit kryds ved Venstre. Læs mere på koegevenstre.dk

Danskerne sig nej til højere kommuneskatter

Det varmede mit liberale hjerte, da jeg på www.180grader.dk læste at hele to ud af tre danskere ikke er villige til at betale mere i kommuneskat jf. en Gallupmåling foretaget for Berlingske Tidende. Det viser meget tydeligt, at partierne bag 2010 grundskyldsstigningen i Køge Kommune ikke er i pagt med kommunens borgere.

Målingens resultater må derfor vække undren hos vælgerne i Køge, når man husker på, at partierne bag 2010 budgettet, med Socialdemokraterne og DF i spidsen, forsvarede beslutningen med, at der ikke var andre løsninger på kommunens økonomiske problemer. Men det er ikke korrekt, for Venstre er i valgkampen kommet med flere alternativ til skattestigninger. Det er muligt at sikre en god kommunal service uden at hive flere penge op at borgernes lommer.

Venstre er bl.a. kommet med visioner om en bedre erhvervspolitik, som kan sikre en positiv erhvervsudvikling i kommunen, da det er det private erhvervsliv, der skal sikre nye og flere arbejderpladser og dermed nye indtægter til kommunen. Det er også nødvendigt at se på kommunens administration. Når andre kommuner kan, så kan vi naturligvis også drive vores kommune mere effektivt og sikre midler til de ’varme hænder’ i stedet for til administration.

Jeg håber alle kommunens borgere husker hvem der stod bag en unødvendig skattestigning. Og jeg håber også alle husker at Venstre kom med de visionære løsninger på kommunens problemer. Stem derfor Venstre og stem gerne personligt.

  • 1
  • 2