Gennemse Tag

Alkestrup

Giv lokalsamfundene muligheder

Vi har mange gode landsbyer i vores kommune, hvoraf flere har oplevet tilvækst af nye boliger og indbyggere de seneste 10-15 år. Det er dejligt, men gør vi nok for at fremme landsbyernes udvikling og muligheder? Det synes jeg ikke. Vi mangler en landdistriktspolitik.

Hvis ikke vi giver vores landsbyer og landområder rum for videre udvikling, så kan vi risikere blot at ende med en række boligområder på landet uden liv og aktivitet. Det er ikke det jeg ønsker for vores landsbyer. I dag holder lokale indsjæle heldigvis gang i landsbyerne, men nærmest på trods af den kommunale planlægning.

Megen udvikling foregår i og omkring Køge by. Det er uundgåeligt og er ikke et problem, så længe der også gives rum for udvikling i lokalsamfundene. Her er kommunens bevarende lokalplanlægning for restriktiv.

Selvfølgelig skal der være lokalplaner, Ingen ønsker en stor kemivirksomhed midt i Højelse eller 10 etagers lejekasserne i Alkestrup. Men hvorfor begrænse mulighederne for udstykninger i en række af vores landsbyer? Hvorfor ikke gøre det nemmere at bygge boliger dér hvor folk vil bo eller udføre mindre erhverv fra sin ejendom og skabe lokale jobs. Det er udvikling.

Nej til tåbelig placering af vindmøller

Lad det være sagt med det samme: Jeg er for vindmøller og jeg synes endda de er kønne, også når de er store. Men de skal bare placeres de rette steder! Lige udenfor Køge Havn og by er ikke det rette sted. Tæt på en landsby, som min lokale landsby Alkestrup, er heller ikke en smart løsning.

Nutidens store effektive modeller skal ikke ikke opstilles tæt på bebyggede områder. De store møller skal have plads, så de ikke er til gene for hverken mennesker eller følsomme naturområder. Men der er stadig plads til de store møller i Danmark. Det kan være i havvindmølleparker eller i de områder af Danmark, hvor der er langt til naboen.

Mit problem er forøvrigt ikke synet af møllerne. Nogle steder er det naturligvis også et problem, men ikke generelt. Mit problem er støjgenerne og her særligt den lavfrekvente støj, som ofte glemmes fordi ikke alle hører de, eller rettere mærker, den. Men det er den som ødelægger folks liv – den der invaliderer, når de berørte ikke kan sove om natten eller finde ro resten af døgnet om det så er hjemme privat eller på arbejdspladsen.

Flertalsstyret i Køge Kommune med S og SF i spidsen har længe ønsket store vindmøller bygget på den nye ydremole til Køges havneudvidelse. Dette har dog ikke haft noget med grøn energi og CO2 besparelse at gøre, men alene handlet om, at møllerne kunne finansiere dækmolen, som der ikke lige er penge til i kommunekassen. Smart løsning økonomisk set, men ikke smart for Køge by eller kommunen som helhed. For hvad med de mange erstatninger der kunne ventes udbetalt jf sagshistorik fra andre steder, eller værdiforringelsen for boligerne i Køge Kyst projektet. Det er boliger, der gerne skal sælges dyrt til nye borgere med penge på lommen, som kan øge det økonomiske råderum i kommunen og få andelen af privat boligeje op igen. Men det vil ikke blive nemt med store møller i baghaven både pga. støj og for mange også synet af dem.

Heldigvis tyder det på, at den store indsats Venstre, Liberal Alliance og Demokratilisten har gjort for at sikre en ordentlig og bred belysning af vindmølleprojekt har fået andre partier i byrådssalen til at betænke sig. Det gælder DF og K, som revurderer deres holdning til projektet: Det ser derfor ud til at flertallet bag vindmøllerne på Køge Havn ikke længere er til stede. Det er godt for Køge By, Køges beboere og de mange projekter i området.

De små lokale folkeskoler – hvorfor skal de bevares?

Alkestrupskolen
Foto: Elmer Madsen, sn.dk

Jeg fik i dag et rigtig godt spørgsmål på om hvorfor, jeg synes, det er vigtigt at bevare de mindre lokale skoler – hvad mine argumenter er. Og dem giver jeg gerne en smagsprøve på jf debatten på FB:

Først og fremmest køber jeg ikke præmissen om at små skoler leverer dårlig undervisning og store levere god, som jeg synes det tit fremføres. Mange fri- og privatskoler er små skoler og de klarer sig generelt godt målt på faglighed, forældreinddragelse, skolens liv mv.

Høj faglighed handler i høj grad om gode undervisere og gode ledere – her skal vi stille de rette krav. Og så skal forældrene have reel indflydelse i bestyrelserne og være aktive omkring skolens liv. Det ansvar tager mange forældre allerede, men med større indflydelse tror jeg forældrene kan bidrage endnu mere positivt til den enkelte skoles udvikling.

De mindre lokale skoler kan også være et grundlag for en tryg barndom og et aktivt lokalt foreningsliv i landsbyer og bysamfund, som ellers mange steder er ved at udvikle sig til parcelhuskvarterer på landet. Det skal ikke være det bærende argument, men jeg synes det er en væsentlig sidegevinst at tage med.

Det er naturligvis væsentligt, at ingen skoler elle andre institutioner blot holdes kunstigt i live. Derfor skal en lille lokal skole heller ikke nødvendigvis forstås som en skole til 9’ende klasse. Det kan sagtens være en skole med indskoling og mellemtrin hvorefter eleverne flytter til en større skole i udskolingen – evt i decideret udskolingsskole, hvor elever fra flere mindre skoler samles. Det prøvede jeg selv i sin tid og det virkede rigtig godt – vi gik lidt fra at være børn på en tryg lille skole til at være (pre)unge og mere selvstændige på den større. En god kombination.

 

Alkestrupskolen inviterer forøvrigt til borgermøde om “Skolen og dens betydning i vores lokalsamfund” i morgen d. 2. okt. kl 19.00. Her glæder jeg mig til at kigge forbi og høre de forskellige bud på det fremtidige skolevæsen i Køge. Nogle partier i Køge Byråd, herunder særligt Socialdemokraterne, vil jo gerne lukke de små skoler. Det tror jeg ikke på er den rigtige vej at gå.