Køge Park for breddeidrætten

Køgehallernes bestyrelse er kommet med et rigtig godt indspark til debatten om Køge Park. Her trækkes nemlig et vigtigt aspekt ind – Køge Park er ikke kun for eliteidrætten i form af HB Køge, men ligeså meget et projekt til gavn for breddeidrætten, hvis en ny hal tænkes ind i projektet.

Køge park som et projekt for breddeidrætten kan blive tilfældet ved en samlet løsning, hvor der bygges en ekstra hal og teatersal ind under tribunen på sydsiden af Køge Park mod de eksisterende Køgehaller. Det giver også mulighed for en velplaceret restaurant og en flot hovedindgang. Tag et kig på de mange offentliggjorte tegninger til Køge Park. Dér er allerede taget højde for muligheden. Projektet er klart og behovet er til stede jf. de seneste kommunale analyser.

Det er et meget spændende projekt, som på perfekt vis vil sikre øgede muligheder for både bredde- og eliteidrætten. Og så kommer forslaget fra de mange foreninger og brugere af området. Det er faktisk det bedste. Den seneste analyse Køge kommune har foretaget viser klart, at hvis man politisk ønsker en større halkapacitet i Køge Kommune, så er det i Køge by behovet eksisterer. Det gjorde det for øvrigt også for nogle år tilbage, da den forrige analyse blev lavet.

En Park for hele Køges idrætsliv

En ny hal/teatersal og Køge Park i ét giver mange muligheder for, at både hal og hele området omkring Køge Park kan bruges af langt flere foreninger og idrætsgrene end i dag som fx bordtennis og bueskytter. Samtidig vil et fælles projekt indfri både nu- og fremtidens krav til en række af vores succesfulde idrætsgrene, som udover fodbold tæller basketball, håndbold, kricket og gymnastik. De mangler opvisningsbaner med tilskuerkapacitet inde som ude.

Det kunne samtidig være en god løsning for Musikforeningen Bygningen, når Teaterbygningens sal forsvinder i 2014 og vi ikke har råd til at smide 100+ millioner efter et prestigekulturhus i en krisetid. Det sidste er der flere holdninger til, men jeg ønsker ikke at spare kerneydelser og varme hænder væk for at finde de midler nu. Det må venter til bedre tider, og andre løsninger findes i stedet.


10 kommentarer

 • Jan Keller Rasmussen

  31. oktober 2013

  Hvis Køge skal have et kæmpestadion, skal der findes en helt anden placering. Der skal ikke placeres en 4 etagers kæmpebygning midt i et boligkvarter med 1 og 2 plans huse!

 • Mads Møller

  1. november 2013

  @Jan Det vil være en klar fordel for Køge by, at Køge Park bygges hvor det nuværende Køge stadion ligger. Det vil dermed kunne blive en naturlig del af det samlede idrætsliv i netop det område, hvor mange andre idrætsgrene holder til. Samtidig indeholder projektet også en hal/teatersal, som kan komme de mange andre idrætsgrene og kulturlivet til gode. På den måde bliver elite- og breddeidræt ført sammen, som det bør. Det vil ikke være tilfældet på en bar mark udenfor byen.

 • Jan

  1. november 2013

  Jeg er nabo til stadion og jeg er stærkt bekymret for de gener i form af lys, lyd, parkerede biler og hærgende brøndby fans, som et kæmpestadion vil medføre for de omkringboende. Hensynet til beboerne er årsagen til at Venstre er imod vindmøller ved havnen. Hvorforfor er det ikke nødvendigt at tage samme hensyn, når det gælder Køge Park?

 • Mads Møller

  1. november 2013

  Jeg kan godt forstå din bekymring. Den er naturlig og den skal også tages seriøst og være med i overvejelserne vedr. projektet. Som en del af projektet skal der naturligvis tages de nødvendige hensyn til naboer, trafik og almindelig lov og orden.
  Men jeg tror også det kan lade sig gøre, sådan som det allerede sker i Herfølge, hvor stadion ligger i en lignende nærhed til boboelsesområder. Ved Køge Park er der gode transportforhold med nærhed til motorvej, landevej, to togstationer, så det kan undgås at alle fans skal transporteres den samme vej til og fra en kamp.
  Parkering er der også tænkt på med en modernisering af græsparkeringen på den anden side af Stensbjergvej, og muligvis en optimering af den eksisterende parkering.
  Derudover indeholde projektet mange andre breddeidræt elementer, som gør projektet til langt mere end blot et elitefodboldstadion.

 • Jan

  1. november 2013

  I den nuværende skitse er der jo netop ikke taget hensyn til naboerne. De få hundrede parkeringspladser, der er skitseret rækker jo som en skrædder i h….. Og med 1.5 km til hver stationerne er der jo rig lejlighed til, at vrede foldboldfans kan få afreageret på min og mine naboers ejendom.
  De nuværende faciliteter tager i øvrigt glimrende hensyn til breddeidrætten. Der er tilsyneladende oven i købet overkapacitet i hallerne, når der kan afsættes tid til fugle-, modeljernbane-, erhvervsudstillinger, loppemarkeder etc.

 • Mads Møller

  1. november 2013

  Der er altid en risiko ved denne type store sportsbegivenheder fordi ikke alle fans har forstået at opføre sig ordentligt – desværre. Men netop de mange transportmuligheder væk fra området tror jeg vil hjælpe på problemet. Dernæst har det nuværende stadion i Herfølge mange af de samme udfordringer, og her har der ikke været problemer med hærværk mv, så vidt jeg ved.

 • Mads Møller

  1. november 2013

  Der er ikke ordentlige rammer for breddeidrætten i de nuværende Køgehaller. Vi har bl.a. et håndboldhold og et baskethold i 1.division, som ikke har de rette faciliteter til de kampe der skal spilles. Der er heller ikke de rette faciliteter til fodbolden ved udendørstræning (omklædning). dertil mangler der lokaler til bordtennis, bueskydning m.fl. Det kan rummes i en ekstra hal som en del af Køge Park. Det samme kan Musikforeningen Bygningen indtil der måtte bygges et kulturhus på havnen (når der er råd til det).
  Kommunen har fornylig fået lavet en undersøgelse af halkapaciteten i Køge og den viser også, at det er i Køge by området, at der er behov for mere kapacitet.
  Køgehallerne er rigtig godt udnytte af de forskellige brugere (idrætsforeninger). Det kan du få oplyst nærmere hos Køgehallerne. Når der er tid til nogle få messer og udstillinger, så sker der enten når hallerne ikke er særlig udnyttet (ofte fra lørdag eftermiddag til søndag) eller ved at idrætsforeninger vælger tid fra, da messer mv giver en ekstra indtægt, som bruges til at vedligeholde hallen.

 • Jan

  2. november 2013

  Jeg har intet imod at hal- og omklædningsfaciliteter udvides på det nuværende stadionareal. Men der er alt for meget Peter Brixtofte over det, når det skal være i 4 etager til 600.000 mio.
  Hvis det er problemfrit at have fodboldstadion i Herfølge, så lad det dog blive der!

 • Jan

  2. november 2013

  Sorry … Overdrivelse fremmer muligvis forståelsen, men 600 mio er i forvejen rigeligt :0)

 • Mads Møller

  2. november 2013

  Ja, det er ikke sådan med de nuller 😉
  Jeg mener nu ikke der er meget Brikxtofte over det eftersom han gjorde noget ulovligt ifm finansiering og sponsorering, hvilket der ikke er tale om her. I min optik er det et privat bygget og finansieret projekt. Da kommunen ejer jorden, så er der noget at tage hensyn til dér, som kan ende i et OPP projekt, men alt det er embedsværket ved at undersøge inden der tages beslutning om noget.
  Prisen på Køge Park har jeg egentlig ikke nogen holdning til, da jeg ikke ved hvad et stadion skal eller bør koste. Men vi taler om et privatfinansieret projekt, som indeholder et stadion, en hal, en restaurant og en række erhvervslejemål (det er også en grund til højden). Da det hele skal lejes ud, så tror jeg ikke det bliver dyrere end at det er økonomisk bæredygtigt.
  Kommunens økonomi i projektet afhænger, som jeg ser det, af hvad kommunen skal leje enten direkte som kontorlejemål (hellere i Køge Park end i et udbygget rådhus i midtbyen), eller ved tilskud til brug af hallen.

Lukket for kommentarer.