Venstre vil bedre skoler

Vi vil i Venstre løfte Køge Kommunes folkeskoler op på et nyt og højere niveau. Vi har et ambitiøst, men ikke urealistisk, mål om, at Køges Kommunes folkeskoler skal udvikles til at være blandt landets bedste. Det er en opgave der tager tid at gennemføre, men Venstre kan vise vejen.

Venstre vil forbedre de fysiske rammer på skolerne. Både elever og medarbejdere har krav på, at der er rent og pænt på kommunens folkeskoler. Derfor vil Venstre opgradere den daglige rengøring og den overordnede renovering af skolerne. Ved samtidig at sætte fokus på særlige energirenoveringer i private partnerskaber er det muligt at gøre de fysiske rammer meget attraktive, samtidig med at udgifterne kan holdes på et lavt niveau.

Men en ting er bedre fysiske forhold. Venstre vil også styrke den enkelte folkeskole gennem mere ansvar og professionel fællesledelse. Vi ønsker at flytte store dele af det administrative ansvar væk fra rådhuset og ud til folkeskolerne. Det vil give den enkelte skole friere hænder i dagligdagen, og samtidig kan beslutningerne træffes tættere på elever og ansatte. Derudover ønsker vi mere samarbejde omkring ledelse og undervisning mellem skolerne – der skal drages nytte af hinandens spidskompetencer og evner.

Venstre har visionerne og de løsninger, som der skal til for at sikre en folkeskole blandt de 10 pct. bedste. Sæt derfor dit kryds ved Venstre og gerne personligt.