Skolerne fortjener energirigtig renovering

Vi kan alle være enige om, at vores skoler og andre institutioner generelt trænger til en kærlig hånd. Selvom der de seneste år er blevet brugt penge på renoveringer, så er der lang vej endnu, før vi kan være tilfredse. Men hvis udfordringerne skal overkommes, så skal der nytænkning til. Derfor er Venstre kommet med et forslag om brug af private offentlige partnerskaber til at sikre den løbende og energirigtige renovering.

Alle ved at det normalt er vedligeholdelsen af kommunens bygninger og veje, der står for skud, når kommunen mangler penge. Og det gør den jo desværre i øjeblikket under ledelse af Socialdemokraterne og DF. Men det behøver ikke være sådan. De fysiske rammer kan forbedres, og der kan foretages energirigtige renoveringer uden omkostninger for Køge – andre kommuner har allerede vist vejen.

Venstre har tidligere foreslået, at man også i Køge gør brug af ESCO-modellen (Energy Service Company). Her indgår kommunen i et partnerskab med en privat ESCO-virksomhed, der stiller garanti for en given årlig besparelse ved de projekterede energirenoveringer. Dermed kan der reelt foretages ’gratis’ energirenoveringer, da de årlige energibesparelser går til betaling for de omkostninger, der er forbundet med selve ombygningen. Viser det sig mod forventning, at det ikke er muligt at opnå de garanterede energibesparelser, så vil det være ESCO-virksomheden og ikke kommunen, der hæfter.

Stem derfor personligt på en Venstre kandidat hvis du vil sikre innovation og nytænkning i kommunen.