Nye jobs gennem en attraktiv erhvervskommune

Det er helt afgørende for kommunens fremtid, at vi får flere mennesker i arbejde. En øget beskæftigelse skal være med til at sikre, at der ikke skal skæres på den borgernære service, og at skat og grundskyld kan holdes i ro. Køge skal derfor udvikles til at være en attraktiv erhvervskommune.

Venstre vil, at Køge Kommune og erhvervslivet sammen får skabt 2000 nye jobs over de næste fem år. Erhvervslivet skal sikres en hurtigere og mere fleksibel kommunal sagsbehandling. Bl.a. skal kommunens nye erhvervssekretariat udvikles til reelt at være én indgang til kommunen. Der skal også etableres et opsøgende team, som på eget initiativ præsenterer attraktive virksomheder for mulighederne ved at flytte virksomheden til Køge Kommune.

Vi skal også kunne tilbyde den type grunde, som virksomheder efterspørger. Det skal ikke være kommunen, som vurderer, hvilken type grunde der er brug for. Venstre vil sikre en reel dialog, hvor det bliver lyttet til virksomhedernes ønsker og behov. Dertil ønsker Venstre, at der skal etableres væksthuse for vidensbaserede opstartsvirksomheder og mindre vækstvirksomheder. Det skaber lokale jobs.

En anden forudsætning for at være en attraktiv erhvervskommune er, at det er nemt og billigt for medarbejdere at bosætte sig tæt på arbejdspladsen. Derfor skal kommunen i højere grad udbyde og sælge grunde til private på markedsvilkår frem for at fastholde et kunstigt højt prisniveau. Nye ressourcestærke borgere skaber indtægter til kommunen.

Venstre har visionerne og de løsninger, som der skal til for at skabe 2000 nye jobs og en attraktiv erhvervskommune. Sæt derfor dit kryds ved Venstre. Læs mere på koegevenstre.dk