Hovedsygehus skal placeres i Køge

I øjeblikket bliver den fremtidige sygehusstruktur i Region Sjælland diskuteret på livet løs. Der har været mange bud på den bedste struktur fra alle parter, men først nu ser der ud til at tegne sig et samlet billede alle kan være enige om. VK-regeringen har på baggrund af faglige anbefalinger besluttet, at en række specialer frem over skal samles i større sygehusenheder, så den enkelte patient er sikret den bedst mulige behandling.

Det synspunkt fremlagde sundhedsministeren senest på et debatmøde på Køge Sygehus i starten af ugen. Under debatten blev Køge Sygehus, af regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard (V), udpeget til at være det oplagte sted at placere et såkaldt ’hovedsygehus’ i Region Sjælland. Det er et synspunkt, som jeg klart kan bakke op.

Køge har en god geografisk placering i regionen. Der er mange transportmuligheder til og fra byen, hvilket gør, at tilgængeligheden for både personale og patienter er i top. Derudover er det muligt at udvide det nuværende Køge Sygehus, så det fremover kan huse alle de nødvendige specialer. Derfor giver det rigtig god mening, såfremt regionspolitikerne arbejder videre med denne ide. I Venstre i Køge vil vi gøre vores til, at Køge bliver det nye sundhedsfaglige centrum på Sjælland.