EU’s fremtid – fremtidens EU

Der er ikke længe til, at vi som borgere og vælgere i det europæiske fællesskab (for det er netop et fællesskab af europæiske befolkninger, der repræsenteres af Europaparlamentet) skal til stemmeurnerne og beslutte i hvilken retning vi ønsker, at EU skal bevæge sig. Venstres retning er et godt bud. Det er nemlig ikke lige meget hvor man sætter sit kryds og hvem man stemmer på – det har stor betydning for de politikker, der føres ud i livet og som påvirker den europæiske og danske hverdag.

Man kan have mange forskellige ønsker til hvad EU skal beskæftige sig med. Man kan også have særinteresser inden for egne bestemte felter. Men når alt kommer til alt, så er det EU’s og dermed Europaparlamentets opgave at se på de store overordnede linjer. Der skal tegnes de rigtige streger i sandet og sættes optimale rammer for at sikre en fornuftig udvikling i EU’s medlemsstater. Og her har Venstre de bedste bud.

Der er flere steder at sætte ind, men miljø og energiområdet er et oplagt sted at starte. Udvikling af området kan både være med til at løse flere grænseoverskridende problemer, og det kan skabe bæredygtig vækst og jobs i landene. Det er specielt interessant i en krisetid. Derfor er et af Venstres temaer i valgkampen en grøn jobpakke, hvor den europæiske energiforskning skal fordobles. På sammen måde skal der skabes bedre vilkår for udveksling af miljøteknologi ved at arbejde for globalt at fjerne told på den type teknologi. Begge tiltag kan være med til at skabe jobs i Danmark.

Venstres europæiske visioner og konkrete tiltag er der fremtid i. Derfor skal du tage stilling d. 7. juni og bruge din stemme til at føre EU i den rigtige retning. Og det skal være en borgerlig liberal retning. Sæt derfor dit kryds ved en Venstrekandidat – og gerne en af de lokale som Bent Claudi Lassen. Læs mere på www.claudilassen.dk