Ældre er vilde med privat hjælp

Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) fremlagde i sidste uge en interessant konklusion på deres undersøgelse af ældres tilfredshed med den private og den kommunale hjemmepleje. Det klare svar er, at de ældre foretrækker de private udbydere af hjemmehjælp og pleje. Det kan man også læse af DI’s resumé af undersøgelsen i DI Business nr. 36.

For en liberal politiker og tilhænger af fri konkurrence på både hårde og bløde områder kan jeg kun være tilfreds med undersøgelsens resultater. Den viser klart, at man godt kan overlade omsorgsopgaver til private firmaer. Hvis de skal overleve, så er det helt nødvendigt med en høj brugertilfredshed og dermed en høj kvalitet i servicen overfor borgeren.

Men generelt viser undersøgelsen, at konkurrencen mellem kommunens tilbud og de private virksomheder halter. Kommunerne ser ikke de private aktører som medspillere. Det er nødt til at ændre sig for det er sund fornuft, at kommunerne få prøvet deres kvalitet og pris.

Også i Køge er der frit valg på ældreplejen. Og det er rigtig godt. Men vi ved jo at Socialdemokraterne generelt har det svært med private aktører, så mon ikke vi også i Køge kan blive meget bedre til at bruge private virksomheder på både de hårde og bløde serviceområder. Det er noget jeg vil arbejde for i Køge Byråd, hvis du giver mig din stemme.